Statuss:
Īstenošanā
bauhaising

Projekta nosaukums “LIFE_BauhausingEurope

Projekta pilns nosaukums “Skaisti, ilgtspējīgi, kopā: jaunās Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai, lai veicinātu plašu apkaimju transformāciju”, projekta Nr. 101113886 – LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope

Līdzfinansētājs:

life bauhausing

Projekta īstenošanas laiks: 10.2023. – 12.2027.

Projekta kopējās izmaksas – 4 624 141,82 EUR, t.sk., Ādažu novadam paredzēti 699 588,47 EUR.

Finansēšanas avoti un to apjoms:

EK finansējums – 419 528 EUR

Valsts dotācija – 209 876,54 EUR

Pašvaldības finansējums – 70 183,93 EUR

Projekta mērķis – pārveidot Eiropas pilsētu mikrorajonus, ievērojot jaunā Eiropas Bauhaus pieeju, veidojot ilgtspējīgākas un apļveida teritorijas, ko pārvalda iedzīvotāji, šādos darbības virzienos:

1) apkaimes galveno ēku enerģētiskā sanācija turpmākai ēkas izmantošanai, lai projekts veicinātu apkaimes pārveidi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pieejamībai, estētikai, materiālu dzīves cikla analīzei, būvniecības atkritumu apsaimniekošanai un pilsētas ieguves koncepcijai;

2) enerģētikas kopienu izveides veicināšana;

3) bioloģiskās daudzveidības integrēšana pilsētas struktūrā un ēku renovācijā;

4) aprites un sadarbības ekonomikas iniciatīvu veicināšana, stiprinot sabiedrības noskaņojumu.

Projekts ir vērsts uz apkaimes līmeni, lai veiksmīgi uzrunātu iedzīvotājus kā visefektīvāko veidu, kā atrisināt klimata pārmaiņas, enerģētisko krīzi un pastāvīgo resursu trūkumu.

Projekts tiek īstenots 4 Eiropas valstīs, 5 pašvaldības, sadarbojoties 10 dalībniekiem, t.sk., Ādažu novada pašvaldību. Vadošais partneris “EuroVértice Consultores S.L.” no Spānijas.

Projekta aktivitātes Ādažu novadā:

  • pašvaldības ēkas (Pirmā iela 42A, Ādaži) atjaunošana, integrējot zaļos risinājumus
  • enerģētikas kopienas izveidošana
  • zaļo zonu attīstība un pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšana publiskajā ārtelpā
  • līdzdalības procesu koppārvaldes veicināšana

 

SAISTĪTIE RAKSTI:

Video par projektu Eiropas valstīs
Bauhaus7decseniori
7martsLIFEBauhaus
bauhaising
15apr_LIFEBauhausing_dgr
LifeBauhaus 22.05.2024.