Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

 

Iedzīvotāju informēšana par e-pakalpojumiem:

Darba devēju informēšana par e-pakalpojumiem:

Citu iestāžu informēšana par e-pakalpojumiem: