Datoru, interneta un elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Ādažu bibliotēkā

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šī kārtība nosaka bibliotēkas datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas noteikumus.
  2. Interneta vai datora pakalpojumu lietošanai uzrāda bibliotēkas lietotāja karti vai personu apliecinošu dokumentu. Datora lietošanas laikā karte atrodas pie bibliotēkas darbinieka.
  3. Datora izmantošanu pārtrauc 15 minūtes pirms bibliotēkas darba laika beigām.
  4. Izdrukas veic saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku un apmaksājot saskaņā ar cenrādi.
 2. Lietotāja tiesības
  1. Izmantot bez maksas datorus (1 stundas ierobežojums augsta pieprasījuma gadījumā).
  2. Saņemt darbinieku konsultāciju par informācijas meklēšanu internetā, bibliotēkas e-pakalpojumiem un sociālo tīklu izmantošanu.
  3. Rezervēt datora izmantošanas laiku personīgi vai pa tālruni +371 67996266.
 3. Lietotāju pienākumi 
  1. Informēt bibliotēkas darbinieku par programmatūras kļūdām un aparatūras bojājumiem.
  2. Informēt bibliotēkas darbinieku pirms dokumentu drukāšanas.
  3. Beidzot darbu: aizvērt datorprogrammas, izdzēst uz monitora ekrāna savu saglabāto informāciju un sakārtot darba vietu.
 4. Lietotājiem aizliegts
  1. Uzsākt vai turpināt darbu ar bibliotēkas citu datoru bez bibliotēkas darbinieka atļaujas.
  2. Ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datoru iekārtām, pārstartēt
  3. Mainīt datora programmatūras konfigurāciju, kā arī veikt datorprogrammu uzstādīšanu.
  4. Pie datora atrasties vairāk kā 2 lietotājiem.
  5. Trokšņot, skaļi sarunāties, lietot pārtikas produktus, traucēt citiem lietotājiem.
  6. Apmeklēt vietnes, kas satur informāciju par vardarbību un agresiju, atkarību izraisošo vielu lietošanu, azartspēlēm, agresīvu tekstu un necenzētus vārdus, reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus, ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu.
  7. Izmantot datoru reklāmas masveida vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.
 5. Papildu noteikumi
  1. Lietotājs apmaksā nodarīto zaudējumu ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā par savu izraisītu datortehnikas, datu un programmatūras bojājumu.
  2. Bibliotēka neatbild par lietotāja izveidotajām datnēm cietajā diskā.
  3. Par šo noteikumu pārkāpumu lietotājam var ierobežot vai pārtraukt datora izmantošanu.