Ādažu novada pašvaldības konts

Saņēmēja nosaukums:Ādažu novada pašvaldība

Saņēmēja reģistrācijas numurs:90000048472

Bankas konts:LV43TREL9802419010000

Bankas nosaukums:VALSTS KASE

Bankas kods:TRELLV22


Nekustamā īpašuma nodokli ar pārskaitījumu ir arī iespējams nomaksāt, izmantojot sekojošus bankas kontus:
SEB BANKA LV59UNLA0050003955158;

A/S SWEDBANK  LV25HABA0551003329868;
                                LV87HABA0551027004318

VALSTS KASE LV43TREL9802419010000

Nekustamā īpašuma nodokli klātienē iespējams samaksāt VAS Latvijas pasta nodaļās.


Ziedojumus pašvaldībai vai pašvaldības rīkotajiem pasākumiem iespējams samaksāt kontā:
VALSTS KASE LV23TREL9802419022000