Komitejas sastāvs:

 • Gatis Miglāns (Latvijas Zemnieku savienība) – komitejas priekšsēdētājs
 • Valērijs Bulāns (Latvijas Reģionu Apvienība) – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Genovefa Kozlovska (Latvijas Zemnieku savienība)
 • Sniedze Brakovska (Latvijas Reģionu Apvienība)
 • Imants Krastiņš (Konservatīvie)
 • Raitis Kubuliņš (Latvijas Zaļā partija)
 • Jānis Leja (Saskaņa)
 • Karīna Miķelsone (Latvijas Reģionu Apvienība)
 • Jānis Ruks (Latvijas Reģionu Apvienība)

Attīstības komitejas kompetence

Pašvaldības nolikums nosaka, ka Attīstības komiteja, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam, kontrolē Administrāciju, kā arī sniedz atzinumus par:

 • komitejas kontrolē esošo iestāžu reorganizāciju, likvidāciju un darbību;
 • publiskās teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • pašvaldības īpašumu un teritorijas izmantošanu un attīstību;
 • novada attīstības politiku;
 • novada administratīvās teritorijas dalījumu;
 • būvniecības procesa tiesiskumu;
 • zemes lietām;
 • privātpersonu īpašumu un teritorijas izmantošanu un attīstību;
 • uzņēmējdarbības attīstību, starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • e-pārvaldību (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ieviešana pārvaldības darbībā un procesu uzlabošanā, lai palielinātu efektivitāti, pārredzamību un iedzīvotāju iesaistīšanos);
 • kopienu un biedrību iniciatīvām;
 • pašvaldības investīciju projektiem;
 • pašvaldības pakalpojumiem;
 • nodarbinātības veicināšanu;
 • dabas resursu pārvaldību, vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu;
 • komitejas kontrolē esošo jomu attīstību.

Komitejas sēžu protokoli

Attīstības komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 9.00.
Skatīt vairāk