Ādažu novada pašvaldībā interešu izglītības programmas tiek piedāvātas izglītības iestādēs, kurās izglītojamiem tās ir pieejamas bezmaksas, kā arī daudzpusīgu interešu izglītības programmas piedāvā privātie īstenotāji, kuri ir saņēmuši Licenci programmu īstenošanai. Privāto īstenotāju programmas ir par maksu

Privātās interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programmas skolās