Investīciju infrastruktūras  projekti Ādažu novadā 2023.gadā:

 1. Jauna sociālā pakalpojuma "Specializētās darbnīcas" infrastruktūras izveide;
 2. Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana;
 3. Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma novēršana Ādažu novadā (1.daļa);
 4. Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts;
 5. Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā;
 6. Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā "Saviļņojošā Vidzeme";
 7. Divu solāro elektrostaciju izbūve – NAI un Krastupes ielā 6;
 8. Pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem katlu mājā, Tulpju ielā 5, Carnikavā;
 9. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā Carnikavā;
 10. SIA "Ādažu ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
 11. Kalngales notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana;
 12. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Ādaži – Stapriņi;
 13. Carnikavas stadiona pārbūve
 14. Ķiršu ielas pārbūve no Saules ielas līdz Attekas ielai;
 15. Ūdens gūtnes izbūve Muižas ielā;
 16. Kastaņu, Lazdu, Dārza un Gaujmalas ielu dubultās virsmas apstrāde;
 17. Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē;
 18. Maģistrālā veloceļa infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava;
 19. Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu;
 20. Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana;
 21. Vecštāles ceļa pārbūve posmā no Kadagas ceļa;
 22. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā (Carnikavas pagasta un Ādažu pagasta projekti).