Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Plānots
  19.03.2024.
  Līdzfinansētājs:  Darbības ilgums: Projektu plānots īstenot no 2024.gada līdz 2026.gada 31.decembrim. 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.   Kopējās izmaksas: Plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 506 600,00…
  Statuss:
  Plānots
  19.03.2024.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 31.05.2027 Ādažu novada pašvaldībai paredzētais kopējais indikatīvais finansējums ir EUR 40 550 (t.sk., INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas atbalsta…
  Statuss:
  Plānots
  18.03.2024.
  Projekts “Krastupes ielas pārbūve” Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam Kopējās izmaksas: 2 155 000 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF un pašvaldības finansējums Saistītie jaunumi: Iepirkums būvprojekta izstrādei “Krastupes ielas…
  Statuss:
  Plānots
  15.02.2024.
  Līdzfinansētājs:    Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam Kopējās izmaksas: 9 964 057 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF –  5 000 000 eiro, pašvaldības finansējums – 4 964 057 eiro
  Statuss:
  Plānots
  24.01.2024.
  Līdzfinansētājs:               Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 30.06.2026. Kopējās izmaksas: 44 283,58 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ANM –36 …
  Statuss:
  Plānots
  01.01.2023.
  Līdzfinansētājs:    Īstenošanas laiks: 2023.- 2027. Kopējās izmaksas: 1 709 693 eiro Projekta mērķis: Turpināt samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā. Projekta ietvaros plānotās darbības: …
  Statuss:
  Plānots
  10.10.2022.
  Līdzfinansētājs:    Īstenošanas laiks: Līdz 2026. gadam Kopējās izmaksas: 1 435 665 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ES (ANM) – 1 186 500 eiro, pašvaldības finansējums – 249 165 eiro Saistītie jaunumi: Uzsākta…