Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu novadā ir noteikta 22.06.2022. Saistošajos noteikumos Nr.58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”.

Atkritumu apsaimniekošanas līgums jānoslēdz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā un nodarbojas ar komercdarbību.

Informācija par atkritumu šķirošanas vietām pieejama tīmekļvietnē “Šķiro viegli”.

Ādažu pagastā kopš 2019.gada atklāta iepirkuma rezultātā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē.

Pēc līguma noslēgšanas lietotnē ECO Baltia vide ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – samaksāt rēķinu, pieteikt papildus izvešanu u.tml.

Aktuālā informācija par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ādažu pilsētā un pagastā no 2023.gada februāra

Carnikavas pagastā kopš 2018.gada atklāta iepirkuma rezultātā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “CleanR”. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt tīmekļvietnē vai  mobilajā aplikācijā “MANAI VIDEI”.

Pēc līguma noslēgšanas lietotnē “MANAI VIDEI” ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – mainīt izvešanas grafiku, pieteikt papildus izvešanu, konteineru maiņu u.tml.

1.janvārī stājās spēkā nosacījumi, ka bioloģiski noārdāmie atkritumi Pierīgas reģionos jāvāc dalīti no kopējās sadzīves atkritumu plūsmas. Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” Ādažu pagasta iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veidot piemājas kompostu, piedāvā vairākus risinājumus to šķirošanai – dažāda izmēra konteinerus, priekšapmaksas maisus, kā arī citus individuālus risinājumus lielākam bioloģisko atkritumu apjomam.

Ādažu novada privātmāju iedzīvotāji, namu apsaimniekotāji un uzņēmumi bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikt 0,12m3, 0,24m3 un 0,66m3 izmēru konteinerus, kuru izvešana tiek nodrošināta saskaņā ar grafikiem. Privātmāju iedzīvotājiem pieejami arī priekšapmaksas speciālie maisi (120l). Maksa par vienu maisu ir 2,01 eiro (ar PVN), kur iekļauta arī to izvešana pēc iepriekšēja pieteikuma. Lielākiem sezonālajiem bioloģisko atkritumu apjomiem SIA “Eco Baltia vide” piedāvā iespēju pasūtīt arī lielāka tilpuma maisus vai specializētos konteinerus.
Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir zemāka, nekā par sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar to šo atkritumu šķirošana ir izdevīgāka un tādējādi iespējams samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa Ādažu novadā ir 15,49 eiro/m3 (ar PVN), kamēr sadzīves atkritumu apsaimniekošanas – 18,53 eiro/m3 (ar PVN). Tāpat Ādažu novada iedzīvotājiem ir iespēja bioloģiski noārdāmos atkritumus šķirot bez maksas kādā no publiski pieejamajiem šķirošanas punktiem.

Pie bioloģiskajiem atkritumiem drīkst šķirot dažāda veida dārza zaļos atkritumus, tostarp lapas, nelielus zariņus, zāli u.c., augu un dzīvnieku izcelsmes virtuves atkritumus – augļus, to mizas un kauliņus, kafijas, tējas biezumus bez to iepakojumiem vai filtriem, piena produktus, gaļas produktu kaulus u.c. Savukārt pie bioloģiskajiem atkritumiem nedrīkst izmest koku, papīra izstrādājumus, pelnus, tekstilu, plastmasas, bioplastmasas izstrādājumus, tostarp atkritumu maisus u.c. Pilna informācija par bioloģiski noārdāmo atkritumu pareizu šķirošanu.

Privātmāju iedzīvotāji un uzņēmumi (tirdzniecības vietas, kafejnīcas, restorāni u.c.) bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikties elektroniski – lietotnē “Eco Baltia” vai aizpildot vienošanos www.ecobaltiavide.lv sadaļā “līgumu noslēgšana”, vai arī zvanot SIA “Eco Baltia vide” klientu centram pa tel. +371 8717 vai rakstot uz e-pastu adazi@ecobaltiavide.lv. Savukārt daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji bioloģisko atkritumu šķirošanai var pieteikties, vēršoties pie sava namu apsaimniekotāja.