Ādažu novada dome 2024. gada 25. janvāra sēdē nolēmusi:

  1. Apstiprināt līdzfinansējuma apmēru vienam izglītojamajam mēnesī 2024. gadā, ko Ādažu novada pašvaldība apmaksā pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs:
    1. bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 410 eiro;
    2. bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 299 eiro.

  • Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 45 eiro, sasniedzot 410 eiro, savukārt bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5-7 gadi) tas pieaug par 21 eiro un šogad ir 299 eiro.
  • Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības bērnudārzā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
  • Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem līdzfinansējums saglabājies 150 eiro apmērā. 
  • Jaunais finansējuma apmērs piemērojams ar 2024.gada 1. janvāri.