Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.07.2023.
  Līdzfinansētājs: Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 60 000 EUR Projekta mērķis: Veicināt uz pāreju uz atjaunojamiem energo resursiem (AER) orientētu investīciju koncepciju pašvaldībā. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2022.
  Īstenošanas laiks: Ikgadējs pasākums. Šī gada īstenošanas laiks 01.05.2022.-01.10.2022. Kopējās izmaksas: 10621 eiro (valsts budžeta finansējums) Finansēšanas avoti un to apjoms: Finansējums – Latvijas vides aizsardzības fonds Saistītie…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 53 240 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 39 105.90 euro, pašvaldības finansējums – 14 134 euro Projekta kopsavilkums: Projekts tiks īstenots…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Īstenošanas laiks 2021.-2022. Kopējās izmaksas 512 897,81 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms Valsts mērķdotācija – 400 000,00 eiro, pašvaldības finansējums – 112 897,81 eiro Saistītie jaunumi: Projekta kopsavilkums Projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021. - 2022. Kopējās izmaksas: 97 869 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 49 162 eiro, pašvaldība – 48 707 eiro Saistītie jaunumi: Atjaunota Aizvēju iela Garciemā Aizvēju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021.-2022. Kopējās izmaksas: 502 546 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 359 941 eiro, pašvaldība – 142 605 eiro Saistītie jaunumi: VIDEO: Laivu ielas pārbūves ietvaros…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021. - 2022. Kopējās izmaksas: 50 551 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 45 496 eiro, pašvaldība – 5 055eiro Saistītie jaunumi: Noslēgusies projekta “Publisko ūdeņu infrastruktūras…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021 Kopējās izmaksas: 44 703 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF finansējums –40 232 EUR, pašvaldības finansējums – 4 470UR       Saistītie jaunumi: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2019.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2019.-2021. Kopējās izmaksas: Projekta kopējās izmaksas 2 883 229 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF - 1 298 256 eiro, pašvaldība – 1 403 835 eiro, valsts – 181 138 eiro Saistītie…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2019.
  Īstenošanas laiks: 2019.g. Kopējās izmaksas: 50650.60 EUR Finansēšanas avoti un to apjoms: EFLA 35640 EUR, pašvaldība 15010.60 EUR Saistītie jaunumi: Izveidots jauns sporta laukums un gājēju celiņš Projekta mērķis: ir uzsākt…