Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.08.2023.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: 2023 Kopējās izmaksas: 16 298 euro Finansēšanas avoti un to apjoms:  ERAF - 12 744.90  euro, valsts budžeta dotācija 1349.46 euro, pašvaldības finansējums 2 203.64 …
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.07.2023.
  Līdzfinansētājs: Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF) Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 60 000 EUR Projekta mērķis: Veicināt uz pāreju uz atjaunojamiem energo resursiem (AER) orientētu investīciju koncepciju pašvaldībā. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2022.
  Īstenošanas laiks: Ikgadējs pasākums. Šī gada īstenošanas laiks 01.05.2022.-01.10.2022. Kopējās izmaksas: 10621 eiro (valsts budžeta finansējums) Finansēšanas avoti un to apjoms: Finansējums – Latvijas vides aizsardzības fonds Saistītie…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.03.2022.
  Projekta PuMPuRS* ietvaros atbalstītie jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības: Biedrība “Move up” īsteno projektu “Skolēns skolēnam Ādažos” laika posmā no 2022. gada 1. augusta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 53 240 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 39 105.90 euro, pašvaldības finansējums – 14 134 euro Projekta kopsavilkums: Projekts tiks īstenots…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:   Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 242 819,60 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 205 186,03 euro, pašvaldības finansējums – 37 633,57 euro Saistītie jaunumi: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Īstenošanas laiks 2021.-2022. Kopējās izmaksas 512 897,81 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms Valsts mērķdotācija – 400 000,00 eiro, pašvaldības finansējums – 112 897,81 eiro Saistītie jaunumi: Projekta kopsavilkums Projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021. - 2022. Kopējās izmaksas: 97 869 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 49 162 eiro, pašvaldība – 48 707 eiro Saistītie jaunumi: Atjaunota Aizvēju iela Garciemā Aizvēju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021.-2022. Kopējās izmaksas: 502 546 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 359 941 eiro, pašvaldība – 142 605 eiro Saistītie jaunumi: VIDEO: Laivu ielas pārbūves ietvaros…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021. - 2022. Kopējās izmaksas: 50 551 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 45 496 eiro, pašvaldība – 5 055eiro Saistītie jaunumi: Noslēgusies projekta “Publisko ūdeņu infrastruktūras…