Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Plānots
  19.03.2024.
  Līdzfinansētājs:  Darbības ilgums: Projektu plānots īstenot no 2024.gada līdz 2026.gada 31.decembrim. 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.   Kopējās izmaksas: Plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 506 600,00…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.03.2024.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 2026.gadam Kopējās izmaksas: 344 000 euro (Latvijai (kā nevadošajam partnerim) paredzēti 146 800 euro), tai skaitā 80% jeb 275 200 euro Igaunijas-Latvijas…
  Statuss:
  Plānots
  19.03.2024.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 31.05.2027 Ādažu novada pašvaldībai paredzētais kopējais indikatīvais finansējums ir EUR 40 550 (t.sk., INTERREG VI-A Igaunijas-Latvijas 2021.-2027 programmas atbalsta…
  Statuss:
  Plānots
  18.03.2024.
  Projekts “Krastupes ielas pārbūve” Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam Kopējās izmaksas: 2 155 000 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF un pašvaldības finansējums Saistītie jaunumi: Iepirkums būvprojekta izstrādei “Krastupes ielas…
  Statuss:
  Plānots
  15.02.2024.
  Līdzfinansētājs:    Īstenošanas laiks: līdz 2029. gadam Kopējās izmaksas: 9 964 057 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF –  5 000 000 eiro, pašvaldības finansējums – 4 964 057 eiro
  Statuss:
  Plānots
  24.01.2024.
  Līdzfinansētājs:               Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 30.06.2026. Kopējās izmaksas: 44 283,58 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ANM –36 …
  Statuss:
  Īstenošanā
  24.01.2024.
  Līdzfinansētājs:     Īstenošanas laiks: 2024.-2025. Kopējās izmaksas: 14 066,82 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 12 660,14 euro, pašvaldības finansējums – 1 406,68 euro …
  Statuss:
  Īstenošanā
  23.10.2023.
  Projekta nosaukums “LIFE_BauhausingEurope” Projekta pilns nosaukums “Skaisti, ilgtspējīgi, kopā: jaunās Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai, lai veicinātu plašu apkaimju transformāciju”, projekta Nr. 101113886 – LIFE22…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.10.2023.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: 2023.-2025. Kopējās izmaksas: 195 468,24 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 80 060,11 euro, pašvaldības finansējums – 115 408,13 euro.  Projekta kopsavilkums:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.08.2023.
  Līdzfinansētājs: Īstenošanas laiks: 2023 Kopējās izmaksas: 16 298 euro Finansēšanas avoti un to apjoms:  ERAF - 12 744.90  euro, valsts budžeta dotācija 1349.46 euro, pašvaldības finansējums 2 203.64 …