Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Plānots
  01.01.2023.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2023.- 2027. Kopējās izmaksas: 1 709 693 eiro Projekta mērķis: Turpināt samazināt plūdu un krasta erozijas riskus Ādažu novadā. Projekta ietvaros plānotās darbības: Izbūvēt jaunu…
  Statuss:
  Plānots
  24.10.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: Līdz 2026. gadam Kopējās izmaksas: 4 924 590 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ES (ANM) – 3 904 620 eiro, pašvaldības finansējums – 1 019 970 eiro Saistītie jaunumi: Uzsākta…
  Statuss:
  Plānots
  10.10.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: Līdz 2026. gadam Kopējās izmaksas: 1 435 665 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ES (ANM) – 1 186 500 eiro, pašvaldības finansējums – 249 165 eiro Saistītie jaunumi: Uzsākta tehniski…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.05.2022.
  Īstenošanas laiks: Ikgadējs pasākums. Šī gada īstenošanas laiks 01.05.2022.-01.10.2022. Kopējās izmaksas: 10621 eiro (valsts budžeta finansējums) Finansēšanas avoti un to apjoms: Finansējums – Latvijas vides aizsardzības fonds Saistītie…
  Statuss:
  Īstenošanā
  29.03.2022.
  Projekta PuMPuRS* ietvaros atbalstītie jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības: Biedrība “Move up” īsteno projektu “Skolēns skolēnam Ādažos” laika posmā no 2022. gada 1. augusta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 53 240 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 39 105.90 euro, pašvaldības finansējums – 14 134 euro Projekta kopsavilkums: Projekts tiks īstenots…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 397 475,71 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 357 728,14 euro, pašvaldības finansējums – 39 747,57 euro Saistītie jaunumi: Iesniegts projekta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Īstenošanas laiks 2021.-2022. Kopējās izmaksas 512 897,81 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms Valsts mērķdotācija – 400 000,00 eiro, pašvaldības finansējums – 112 897,81 eiro Saistītie jaunumi: Projekta kopsavilkums Projekta …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021. - 2022. Kopējās izmaksas: 97 869 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 49 162 eiro, pašvaldība – 48 707 eiro Saistītie jaunumi: Atjaunota Aizvēju iela Garciemā Aizvēju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2021.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2021.-2022. Kopējās izmaksas: 502 546 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 359 941 eiro, pašvaldība – 142 605 eiro Saistītie jaunumi: VIDEO: Laivu ielas pārbūves ietvaros…