Ik gadu pašvaldība organizē jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kurā pašiem jauniešiem ir iespēja īstenot savas idejas notikumiem, pasākumiem, apmācībām vai citām aktivitātēm projektam piešķirtā finansējuma ietvaros. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas Ādažu novada administratīvajā teritorijā kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtīborientāciju un sabiedrisko līdzdalību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Jaunumos un pašvaldības sociālajos tīklos!

 

iniciatīvu konkurss

Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties:

Ieva Pelcmane

Jaunatnes lietu speciāliste (jaunatnes lietas, skolēnu vasaras nodarbinātība)
ieva.pelcmane [at] adazunovads.lv