Kontakti

piipiejura [at] carnikava.lv

Atrašanās vieta

“Skola”, Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV – 2103

Darba laiks

 • Pirmdiena 7.00 - 19.00
 • Otrdiena 7.00 - 19.00
 • Trešdiena 7.00 - 19.00
 • Ceturtdiena 7.00 - 19.00
 • Piektdiena 7.00 - 19.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Antra Krasta

Vadītāja
antra.krasta [at] adazi.lv

Jolanta Skrastiņa

Vadītājas vietniece izglītības jomā
jolanta.skrastina [at] carnikava.lv

Evija Markova

Kancelejas pārzine
evija.markova [at] carnikava.lv

Daiga Sprance

Medicīnas māsa
daiga.sprance [at] carnikava.lv

Roberts Kaufmanis

Saimniecības pārzinis
roberts.kaufmanis [at] carnikava.lv

Lai arī Ādažu un Carnikavas novadi no 1. jūlija ir apvienoti, e-pakalpojumi.lv joprojām spēkā iepriekšējā sistēma, tāpēc pieteikt Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi var elektroniski portālā e-pakalpojumi.lv, izvēloties sistēmā nosaukumu “Carnikavas novada pašvaldība” vai klātienē Carnikavas pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā. Elektroniski iespējams pašiem vecākiem veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Ja bērnudārzā saglabājas brīvas vietas arī pēc novadā deklarēto bērnu uzņemšanas, noteikumi paredz bērnudārzā uzņemt arī bērnus, kuri deklarēti citā novadā. Lai iestātos rindā, jāreģistrējas portālā e-pakalpojumi.lv, izvēloties sistēmā nosaukumu “Carnikavas novada pašvaldība” vai to var izdarīt klātienē Carnikavas pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūra”, tālr. +371 29389606, vai Valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centram pa tālruni +371 67993814

Pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Iestādē tiek uzņemti Carnikavas un Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no 1,6 līdz 7 gadu vecumam, atbilstoši “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” atrodas gleznainā un klusā meža ielokā, vien 6 kilometrus no Ādažu, Carnikavas un Kadagas ciemu centriem, laikmetīgā, 2021.gadā renovētā ēkā, kur izveidotas komfortablas grupu telpas, plaša Sporta zāle, Mūzikas telpa, Sajūtu telpa, Smilšu telpa, atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) kabineti, plašs āra rotaļu laukums, top oranžērija “4 GADALAIKI” un divas āra klases piegulošajā  Piejūras dabas parkā.

Pirmsskolā līdz 2021. gada 1. septembrim pakāpeniski tika atvērtas 11 bērnu grupas, uzņemot 210 mazos carnikaviešus un ādažniekus no 1,6 līdz 7 gadu vecumam un nodrošinās darbu 49 profesionāliem darbiniekiem.  Bērnu skaits grupās no 18 līdz 20 bērniem.

SPII “Piejūra” – droša, attīstoša, mīlestības, gādības piepildīta vide, kurā augam mēs kopā – sirdsgudri, motivēti pirmsskolas profesionāļi un zinātkāri audzēkņi, no pirmās tikšanās dienas grupā līdz svinīgajai izlaiduma dienai.

SPII “Piejūra” virsmērķis ir sadarbībā un savstarpējā cieņā balstītas attiecības: pirmsskolas komanda – izglītojamie – izglītojamo vecāki.

 • bērnam drošas, laikmetīgas un vispusīgi attīstošas vides izveide;
 • kompetenču mācību satura apguve;
 • darbinieku profesionālās labsajūtas un atbalstošas darba vides nodrošināšana;
 • pedagogu tālākizglītība un laikmetīga mācību procesa nodrošināšanai IT tehnoloģiju nodrošināšana.

SPII “Piejūra” pedagogu mērķ­tiecīgi plānotais mācību saturs un izvir­zītie sasniedzamie rezultāti tiek realizēti integrētās rotaļnodarbībās visas dienas garumā gan āra vidē, gan telpās.

Pirmsskola, apvienojumā ar bla­kus esošo mežu un Dzirnezeru, sniedz iespēju bērniem aktīvi kustēties, iz­zināt plašo pasauli dabas pedagoģijā, iepazīt latvisko dzīveszi­ņu gadskārtu ritumā un pastaigu takās, visos četros gadalaikos un laikapstākļos, iz­dzīvot dabas klātbūtni – sajūtot, izzinot, pētot, sekmēt ikviena izglītojamā zinātkāri, radošumu un dzīvesprieku.

Pirmsskolas telpu plašums ir piemērots gan kustību aktivitātēm, gan ro­taļām, gan grupu un individuālam darbam, gan mācībām un atpūtai. Pārdomāti ir izvēlēti mācību līdzekļi un materiāli, kas ļauj ikvienam izglītojamajam vingrināties, kļūdīties, modelēt savu darbošanos, ap­gūstot nepieciešamo prasmju pamatus ilgtermiņā, paredzot jēgpilnus uzdevu­mus atbilstošu zināšanu konstruēšanai, vērtībās balstītu ieradumu un caurviju prasmju veidošanai.

Pedagogu un vecāku saziņai par pedagoģiskā procesa un ikdienas dzīves norisi pirmsskolā tiek izmantota ELIIS  platforma.

Pirmsskolā tiek nodrošināta sezonāla, kvalitatīva un bērna veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana.

Prieks kopā būt!

 • Video: Vladislavs Podvinskis
 • Foto no PII “Piejūra” arhīva

Pirmsskolas ikdiena

Foto no PII “Piejūra” arhīva
Skatīt vairāk