Adrešu maiņas nepieciešamību pamato Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr. 455. “Adresācijas noteikumi” prasības. Vienlaikus, sakārtojot adreses, tiks atrisinātas navigācijas un orientēšanās problēmas vairākās novada teritorijās.

Pašlaik prognozējamais īpašumu skaits Carnikavas pagastā, kam adrese būtu jāmaina, ir vismaz 700. No tiem lielākā daļa atrodas Garciema teritorijā, kur atsevišķās ielās (piemēram, Zemeņu, Delfīnu, Roņu, Stirnu) adreses jāmaina visas ielas garumā.

Ar adrešu sakārtošanu ir plānots atrisināt dažāda veida situācijas:

  • esošās adreses ar piesaisti pie ielas neatbilst faktiskajai situācijai, jo īpašumiem praktiski nav iespējams piekļūt no adresē minētās ielas;
  • īpašumu numerācija pie ielas nav secīga un neatbilst pāra un nepāra numuru izvietošanas kārtībai ielas abās pusēs;
  • īpašumiem pie ielām nav adreses ar piesaisti ielas numuram, bet ir adrese, kas satur īpašuma nosaukumu, vai arī adrese nav piešķirta vispār.

Pēdējo gadu laikā vērojama konstanta tendence – iedzīvotāji pielāgo vasaras mājas pastāvīgai dzīves vietai. Tāpēc jautājums par dzīvesvietas adreses sakārtošanu kļūst aktuāls – sākot ar pakalpojumu līgumu slēgšanu un beidzot ar preču piegādi uz mājām.

Pašvaldības ieskatā ir lietderīgi veikt adrešu sakārtošanu vienlaicīgi ar pašvaldības noteikto pienākumu izvietot adreses plāksnes, lai vēlāk neveidotos situācija ar jaunu adreses plākšņu izgatavošanu.

Ādažu pagastā 2021. gadā tika pabeigta vērienīga adrešu maiņa – dažu gadu laikā tika sakārtotas aptuveni 1000 īpašumu adreses, izveidotas 60 jaunas ielas, dažām ielām tika precizēts izvietojums. Minēto darbību pieredze ļauj prognozēt, ka adrešu sakārtošana Carnikavas pagastā būs operatīvi paveicama.

Īpašnieki, kuru īpašumiem mainīsies adrese, saņems individuālus paziņojumus pēc adreses maiņas uz deklarēto dzīves vietu, (daudzdzīvokļu mājās informācija tiks izvietota pie ieejas durvīm). Kas ir un nav jādara īpašniekam pēc adreses maiņas:

  • Jums nav jāmaina īpašuma dokumenti (Zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāni, ēku inventarizācijas lietas ir spēkā arī pēc adreses maiņas).
  • Par mainīto adresi nepieciešams paziņot personām, ar kurām tiek uzturēta sarakste vai piegāde ar pasta starpniecību (radiniekiem, draugiem, interneta veikaliem), ka arī personām, ar kurām ir līguma saistības un līguma noteikumi paredz obligātu adreses maiņas informācijas paziņošanu līdzējiem (iespējams apdrošināšanas līgumiem, hipotēkas līgumi, līgumi par interneta abonēšanu u.c.).
  • Ja bijāt deklarēti vecajā adresē, tad deklarētai dzīves vietai automātiski jānomainās uz jauno adresi, tomēr lūdzam pārliecināties par deklarētas dzīves vietas pareizību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (pakalpojums “Manā īpašumā deklarētās personas”, kur, t.sk. var pārliecināties par deklarētas dzīves vietas pareizību visām Jūsu īpašumā deklarētājām personām).
  • Komersantiem Uzņēmumu reģistrā (UR) adreses nomaiņa ir jāveic pašiem, tas ir, jāsagatavo un UR jāiesniedz pieteikums  (18.veidlapa) juridiskās adreses maiņai. Valsts nodeva nav jāmaksā. Lūgums informēt par adreses maiņu savus nomniekus, kam Jūsu īpašumā var būt reģistrēts uzņēmums.
  • Ja Jums ir ieroča glabāšanas atļauja, tad par adreses maiņu jāpaziņo ar iesniegumu Valsts policijai.

Lai noskaidrotu, vai interesējošā adrese tika mainīta, apskatiet zemāk esošo tabulu. Lai atrastu vajadzīgo adresi, sāciet meklēšanu - meklēšanas lodziņā ievadiet atslēgvārdu vai tā fragmentu.

Zemāk esošā tabula tiek pastāvīgi papildināta. Informāciju par mainītām adresēm pašvaldība nodod WAZE navigācijas sistēmas un Jāņa Sētas (Balticmaps.eu) karšu turētajiem, lai nodrošinātu operatīvu adrešu atjaunošanu kartēs.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Nadeždu Rubinu, Ādažu novada pašvaldības Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma un adresācijas speciālisti. Tālr. +371 28776519nadezda.rubina@adazi.lv