TAPIS sistēmas savienojums ar pašvaldības tīmekļvietni tiek pārveidots, tāpēc uz laiku nav pieejams!