Kontakti

vaditaja.pasakuvalstiba [at] gmail.com

Atrašanās vieta

“PASAKU VALSTĪBA”, Gaujas iela 2B, Ādaži

Otra adrese: “PASAKU VALSTĪBA”, Gaujas iela 4, Ādaži

Darbinieki

Ilze Pētersone Jezupenoka

Vadītāja
vaditaja.pasakuvalstiba [at] gmail.com

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” Gaujas iela  2B, Ādažos, darbojas kopš 2007.gada 01. jūlija, kura sākotnēji tika izveidota kā bērnu centrs, bet kopš 2008. gada 30. maija tā ir licencēta privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā darbojas trīs grupas. 2013. gada 09. septembrī tika atvērta „PASAKU VALSTĪBAS” filiāle Gaujas ielā 4, Ādažos, kurā ir 4 grupas.

Gadu skrējienā, balstoties pieredzē, esam kļuvuši par mūsdienīgu izglītības iestādi, kas orientēta uz bērna vispusīgu attīstību, kurš spēj sekmīgi orientēties apkārtējā pasaulē, kritiski domāt, risināt problēmsituācijas, būt psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavots pamatizglītības apguvei.

Vīzija: Lai cilvēks būtu pašpietiekams un laimīgs, esi tur, kur tev jābūt, domā par nākotni, attīsties, esi motivēts un harmonijā ar sevi. Saņem atbalstu no kolēģiem un jūties droši.

Misija: Izglītības iestādes personāla un bērna vecāku mērķtiecīga un līdzatbildīga sadarbība, veicinot bērnu iekšējo vēlmi izzināt, jautāt, rast atbildes, vērot un pētīt, radot pozitīvu un labvēlīgu vidi bērna attīstībai.

Mērķis:  Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Mūsu vērtības:

 • Stipra ģimene – spēcīgs atbalsts, uzticēšanās kolēģiem;
 • Veselība – veiksmīga problēmu risināšana, harmonijā ar sevi un savu rīcību;
 • Bērni – ieguldījums nākotnē;
 • Mīlestība – pozitīvisms darbā ar kolēģiem;
 • Labklājība – laba pašsajūta, atalgojums;
 • Godīgums – būt godīgam pret sevi un citiem;
 • Saticība – spēja vienoties, pozitīvisms, labas emocijas.

Bērna attieksmi minētajām vērtībām veido ikdienas saziņā un mijiedarbībā gan ģimenē, gan izglītības iestādē, gan plašākā sabiedrībā.

Mācību saturu veido lietpratību pamati – caurviju prasmes un mācību jomu pamatprasmes, kuras bērns attīsta, atklājot Lielās idejas:

 • Kas es esmu? Kas mēs esam?
 • Kā mēs izturamies pret pasauli?
 • Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
 • Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule?
 • Ko es varu darīt pasaulē?

Radoši, aktīvi, aizraujoši, mūsdienīgi – tādi mēs esam un tāds ir mūsu MOTO: Ar mīlestību pa gudrības taku!

PPII “Pasaku valstība” – pašiem sava avīze

 

Sākot ar 2014. gada janvāri, PPII “PASAKU VALSTĪBA” ceļu pie saviem lasītājiem ir uzsākusi “PASAKU VALSTĪBAS” avīze. Jaunais informācijas avots sniedz ieskatu pirmsskolas skaistākajos notikumos un ikdienas dzīvē. Tajā ir gan izklaidējoša, gan pamācoša informācija. Laipni aicināts ikviens interesents, kuram ir vēlme atspoguļot savu viedokli par notikumiem pirmsskolā, līdzdarboties jaunu rakstu tapšanā.