Ādažu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu. 

Ādažu novada VPVKAC sniedz šādus pašvaldības pakalpojumus:

  • Ādažu novada pašvaldībai un administrācijai adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
  • informāciju par Ādažu novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem un veidlapām;
  • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Ādažu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Ādažu novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
  • ar aktuālāko informāciju par pašvaldības pakalpojumu aprakstiem var iepazīties portālā Latvija.lv, sadaļā Pakalpojumi izvēloties iestādi Ādažu novada pašvaldība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 1. pielikumam, valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros tiek sniegti šādu iestāžu pieprasītākie pakalpojumi:

  • Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem: uzturēšanās atļaujas pieprasīšana un reģistrācija, ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā, uzturēšanās atļaujas un pagaidu aizsardzības statusa anulēšana;
  • Atbalsts pabalstu pieteikšanā par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA);
  • “Klienta darba vietas” nodrošināšana. Iekļauj VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejamu darba vietu, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internetu darbam ar personālo datoru;
  • Palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
  • Apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.gov.lv.