Telpu atrašanās vieta

Laiks (stundas)

Cena (EUR)

bez PVN

Pašvaldības ēka, Gaujas iela 16, Ādaži

Lielās zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu, labdarību, cilvēktiesību aizsardzību, vides aizsardzību saistītiem pakalpojumiem

1

5.50

Lielās zāles noma citiem pakalpojumiem

1

16.50

 Kadagas PII, „Mežavēji”, Kadaga

Aktu zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

7.03

Aktu zāles noma citiem pakalpojumiem

1

21.10

Sporta zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

3.97

Sporta zāles noma citiem pakalpojumiem

1

11.90

Rotaļu istabas noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

4.08

Rotaļu istabas noma citiem pakalpojumiem

1

12.24

Baseins

1

14.90

Baseina peldētapmācības pulciņš KPII audzēknim 1 5.00
1 pieaugušajam 1 6.00 
1 bērnam (ārpus nodarbībām) 1 5.50
Ģimenei (1 pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni) 1 12.00
“Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrs “Kadiķis”    

Telpa (58 kv.m)

1

9.12