Telpu atrašanās vieta

Laiks (stundas)

Cena (EUR)

bez PVN

Ādažu PII, Pirmā iela 26A, Ādaži

 

 

Aktu zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

3.08

Aktu zāles noma citiem pakalpojumiem 

1

9.00

Multifunkcionālā zāle, Pirmā iela 26A

 

 

Zāles noma (2852) ar 2 ģērbtuvēm un dušas telpām.

Telpas bezatlīdzības lietošana iespējama tikai Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā paredzētajos gadījumos – sabiedriskā labuma organizācijām, ne vairāk kā 1 h nedēļā.

1

16.53

Ādažu vidusskola Gaujas iela 30

Zaļās zāles (telpa Nr.306) noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

 9.50

Zaļās zāles (telpa Nr.306) noma citiem pakalpojumiem 

1

 28.50

Baltās zāles (telpa Nr.228) noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

1.90

Baltās zāles (telpa Nr.228) noma citiem pakalpojumiem 

1

5.70

Klašu telpu noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

1.40

Klašu telpu noma citiem pakalpojumiem 

1

4.20

Gaiteņu telpu noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

2.50

Gaiteņu telpu noma citiem pakalpojumiem 

1

7.50

Pašvaldības ēka, Gaujas iela 16, Ādaži

Lielās zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

5.26

Lielās zāles noma citiem pakalpojumiem

1

15.78

 Kadagas PII, „Mežavēji”, Kadaga

Aktu zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

6.44

Aktu zāles noma citiem pakalpojumiem

1

19.32

Sporta zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

3.72

Sporta zāles noma citiem pakalpojumiem

1

11.17

Rotaļu istabas noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pakalpojumiem

1

3.56

Rotaļu istabas noma citiem pakalpojumiem

1

10.67

Baseins

1

13.49