Aerobikas zālē tiek piedāvātas maksas nodarbības (maksas).

Informācijai par aktuālo telpu nomu aicinām sekot līdzi sadaļā Telpu nomas paziņojumi un Domes iznomātās telpas