Elektroniskā ziņošanas forma

Par iespējamiem korupcijas gadījumiem iedzīvotājiem iespējams ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), izmantojot KNAB elektronisko ziņošanas formu, kas ir pieejama KNAB tīmekļvietnē
Skatīt vairāk

Kādas pretlikumības izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību.

Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizskata jautājumus, kuri neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencei.