Komitejas sastāvs:

 • Kerola Dāvidsone (Latvijas Reģionu Apvienība) – komitejas priekšsēdētāja
 • Sniedze Brakovska (Latvijas Reģionu Apvienība) – komitejas priekšsēdētāja vietniece
 • Arta Deniņa (Konservatīvie)
 • Antra Krasta (Latvijas Zemnieku savienība)
 • Raivis Pauls (Latvijas Zemnieku savienība)
 • Kristīne Lakševica (Latvijas Reģionu Apvienība)
 • Liāna Pumpure (Latvijas Reģionu Apvienība)
 • Arnis Rozītis (Latvijas Reģionu Apvienība)
 • Raitis Kubuliņš (Latvijas Zaļā partija)

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komitejas kompetence

Pašvaldības nolikums nosaka, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam izskata Ādažu novada bāriņtiesas darbības jautājumus un kontrolē pašvaldības izglītības un kultūras iestādes, Ādažu novada sociālo dienestu, Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļu, kā arī sniedz atzinumus par:

 • komitejas kontrolē esošo iestāžu reorganizāciju, likvidāciju un darbību;
 • izglītību, kultūru, sportu, brīvā laika pavadīšanu un sociālā atbalsta nodarbībām;
 • sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu;
 • palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • veselības aprūpi;
 • ārvalstniekiem un bezvalstniekiem;
 • bērniem un jauniešiem, t.sk., bērnu tiesību aizsardzību;
 • komitejas kontrolē esošo jomu attīstību.

Komitejas sēžu protokoli

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 9.00
Skatīt vairāk