Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  29.03.2022.
  Projekta PuMPuRS* ietvaros atbalstītie jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības: Biedrība “Move up” īsteno projektu “Skolēns skolēnam Ādažos” laika posmā no 2022. gada 1. augusta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 53 240 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ELFLA – 39 105.90 euro, pašvaldības finansējums – 14 134 euro Projekta kopsavilkums: Projekts tiks īstenots…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2022.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2022.-2023. Kopējās izmaksas: 397 475,71 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: EJZF – 357 728,14 euro, pašvaldības finansējums – 39 747,57 euro Saistītie jaunumi: Iesniegts projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.10.2019.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2019. - 2021. Kopējās izmaksas: 1 202 805 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF – 924 805 eiro, valsts budžeta dotācija – 23 250 eiro, valsts budžets – 71 039 eiro, pašvaldība – 175 771 eiro …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2019.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2019.-2023. Kopējās izmaksas EUR 1 928 992,39, t.sk. EUR 31 871,00 Ādažu novada pašvaldībai Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF – EUR 1 639 643,53, publiskais finansējums - EUR 182 016,81,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2018.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2018.-2023. Kopējās izmaksas: 3 207 803 euro Finansēšanas avoti un to apjoms: ERAF – 896 265 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 202 125 euro, pašvaldība - 2 109 414 euro Projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2018.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2018.-2022 Kopējās izmaksas: 3 951 320,90 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums - 2 532 468,00 eiro Saistītie jaunumi: Parakstīta vienošanās par novada piecu objektu izveidi un attīstību …
  Statuss:
  Īstenošanā
  29.06.2017.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2016.-2023. Kopējās izmaksas: 117 962 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ESF – 100 267.70 eiro, valsts - 17 694.30 eiro Projekta kopsavilkums: Projekta mērķis – veselības veicināšanas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2017.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: 2016.-2023. Kopējās izmaksas: 188 001 eiro Finansēšanas avoti un to apjoms: ESF – 159 801 eiro, valsts -28 200 eiro Projekta kopsavilkums: Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.07.2015.
  Līdzfinansētājs:  Īstenošanas laiks: Projekta darbību īstenošana uzsākta ar 2015.gada 1. jūliju, bet projekta ieviešana no 2016. gada 5. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Kopējās izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 11 325 758.00…