Turpmāk adrešu plāksnītes – vienādas visā novadā!

Stājušies spēkā jauni Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi, kas nosaka adrešu un nosaukumu plākšņu noformējumu un izvietojumu visā apvienotā novada teritorijā.

Iespējams, daudzi pamanījuši, ka līdz šim Carnikavas un Ādažu pagastos bija noteiktas atšķirīgas prasības attiecībā uz adrešu plāksnīšu vizuālo izskatu – Ādažu pagastā tām bija jābūt ar melniem burtiem uz balta fona, savukārt Carnikavas pagastā – ar baltiem burtiem uz melna (vai tumši zila) fona. Arī ielu nosaukumu plāksnītes atšķiras abos pagastos.

Adrešu plāksnītes līdztekus novada ģerbonim un pārējai simbolikai veido vienotu novada tēlu gan viesiem, kuri apmeklē novadu, gan pašiem iedzīvotājiem. Tāpēc domes ekspertiem kopā ar deputātiem grūtās diskusijās nācās izvērtēt visu iespējamo variantu plusus un mīnusus, līdz tika pieņemts lēmums – turpmāk visā novada teritorijā tiks izmantotas tādas adrešu plāksnes, kādas līdz šim tika izmantotas Ādažu pagastā. Galvenais iemesls tam ir saskatāmība, jo melns uzraksts uz balta fona ir vieglāk salasāms. Tāpat bija jāņem vērā fakts, ka Ādažu pagasts nupat jau piedzīvoja apjomīgu adrešu reformu, kā rezultātā vairāki simti iedzīvotāju jau ir veikuši adrešu plākšņu maiņu.

 

Kā jāizskatās adreses plāksnei Ādažu novadā?

Jaunie noteikumi nosaka, ka turpmāk visā novada teritorijā jāizvieto vienāda izskata plāksnes: melnas krāsas teksts uz balta, atstarojoša fona. Plāksnes izmēri ir dažādi, atkarībā no tā, vai adrese ir piesaistīta pie ielas, vai tā satur nosaukumu kā adreses elementu, kā arī atkarībā no tā, cik liela ir ēka. Piemēram, daudzdzīvokļu mājai plāksnes izmērs turpmāk būs 32x44cm, kas ir tieši tik liels, lai numuru viegli varētu saskatīt, braucot garām pa ielu. Precīzas prasības noformējumam ir atrunātas saistošo noteikumu pielikumos un uzņēmumi, kas specializējas plāksnīšu izgatavošanā, izmanto šos dokumentus savā ikdienas darbā.

Kā rīkoties Carnikavas pagasta iedzīvotajiem?

Privātmājas

Izprotot, ka kārtējā plāksnīšu maiņa pat tikai viena pagasta ietvaros radītu iedzīvotājiem papildu neērtības, privātmājām, pārējām ēkām un zemes vienībām Carnikavas pagastā, kam plāksnes tika uzstādītas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, noteikumi paredz, ka plāksnes nav jāmaina līdz brīdim, kad mainās objekta adrese vai arī iepriekšējās plāksnes tehniskais un vizuālais izskats vairs neatbilst šiem noteikumiem.

Daudzdzīvokļu ēkas un publiskās būves

Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, pārejai uz jaunā dizaina plāksnēm ir noteikts pārejas laiks, tādējādi visām lielizmēra ēkām, kā arī daudzdzīvokļu mājām un publiskām būvēm jaunā dizaina adrešu plāksnes ir jāuzstāda līdz 2023. gada 31. decembrim.

Īpašumi, kur adrešu plāksnes nav izvietotas vai ir slikti saredzamas

Adrešu plāksnes pamata uzdevums ir nodrošināt adresācijas objekta atrašanās vietas ātru noteikšanu, tāpēc primāri tai jābūt labā tehniskā stāvoklī un korekti novietotai.

Diemžēl novada teritorijā līdz šim ir vairāki īpašumi, kur adreses plāksne nav izvietota vispār vai tā ir novietota neatbilstošā vietā, kas nav redzama ne pastniekiem, ne operatīvajiem dienestiem.

Noteikumi nosaka precīzas prasības plāksnes izvietošanai, zemāk ir piemērs par privātmāju plākšņu izvietojuma prasībām:

  • uz ēkām, kas atrodas ne tālāk kā 30 m no brauktuves malas – uz pret ielu vērstas fasādes, kurai piesaistīts ēkas numurs 2–2,5 m augstumā vai uz žoga vai staba 1,5–2 m augstumā, no piegulošā ceļa redzamā vietā;
  • ēkām, kas atrodas tālāk par 30 m no brauktuves malas, kā arī neapbūvētiem zemesgabaliem uz žogiem vai stabiem 1,5–2 m augstumā – no tās ielas puses, kurai piesaistīts ēkas vai zemesgabala numurs.
  • Stabu ar plāksni izvieto sava nekustamā īpašuma robežās. Gadījumā, ja plāksni izvieto ārpus sava īpašuma robežām uz staba, tad staba novietošanu saskaņo ar Ādažu novada būvvaldi.
  • Ēku un zemes vienību adrešu vai nosaukumu plāksni piestiprina drošā veidā un labi redzamā vietā, ko neaizsedz koki, stādījumi un priekšmeti.
  • Aizliegts stiprināt plāksnes uz ēku fasādes durvīm, logiem, vārtiem, žoga kustīgajām daļām (vērtnēm), kā arī uz pastkastītēm.

Papildus plāksnei var izvietot mākslinieciski noformētu mājas nosaukuma zīmi, saskaņojot tās dizainu un novietojumu ar Ādažu novada būvvaldi.

Noteikumu prasību izpildi, tāpat kā līdz šim, kontrolēs pašvaldības policija, ar tiesībām uzlikt naudas sodu līdz 14 naudas vienībām (70 EUR). Līdz ar to dome aicina, sakārtojot savu īpašumu pavasarī, pārliecināties, vai Jūsu adreses plāksne atbilst novadā noteiktajām prasībām.

Noteikumi apraksta visus objektus, kam ir jābūt adrešu plāksnei. Adrešu un nosaukumu plāksnes jāizvieto pie visiem adresācijas objektiem, kuriem ir piešķirta adrese, t.sk. uz visiem zemesgabaliem, uz kā atrodas ēkas vai būves, t.sk. arī žogs un pagaidu būves, neatkarīgi no tā, vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā.

Arī pašvaldība turpinās darbu pie adrešu un ielu nosaukumu plākšņu sakārtošanas. Paredzams, ka trīs gadu laikā visām ielām novada teritorijā tiks izvietotas jaunā dizaina ielu nosaukumu plāksnes (parasti katrai ielai ir nepieciešamas vismaz divas plāksnes ar nosaukumu, un Ādažu novadā uz šodienu ir gandrīz 900 ielas!). Ielu nosaukumu plāksnēm izskats būs turpmāk tāds pats, kāds tas līdz šim tika noteikts Ādažu pagastā:

 

Adrešu sakārtošana

Novadā turpina darbu nekustamā īpašuma un adresācijas speciāliste, kura vienmēr atbildēs uz Jūsu jautājumiem par adrešu sakārtošanu, palīdzēs atrisināt problēmu tad, ja īpašumam trūkst adrese, kā arī citos gadījumos. Konsultēties par adresācijas jautājumiem ir iespējams telefoniski +371 67443536, savukārt, ja nepieciešams domes risinājums, jāiesniedz domei adresēts iesniegums, kas ir parakstīts ar elektronisko parakstu, uz dome@adazi.lv vai papīra veidā – Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164.