Dati uz 01.01.2024.

 • Krājums – 29163
 • Lasītāji – 1765
 • 3td lasītāji – 210
 • Apmeklējums – 16892
 • Izsniegums – 40518
 • Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2023.

 • Krājums – 27637
 • Lasītāji – 1621
 • 3td lasītāji – 175
 • Apmeklējums – 16771
 • Izsniegums – 32370
 • Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2022.

 • Krājums – 25648
 • Lasītāji – 1475
 • 3td lasītāji – 154
 • Apmeklējums – 15084
 • Izsniegums – 29229
 • Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2021.

 • Krājums – 23863
 • Lasītāji – 1547
 • Apmeklējums – 16850
 • Izsniegums – 30050
 • Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2020

 • Krājums – 21744
 • Lasītāji – 1710
 • Apmeklējums – 21197
 • Izsniegums – 31698
 • Darbinieki – 4

Dati  uz  01.01.2019

 • Krājums – 19539
 • Lasītāji – 1581
 • Apmeklējums – 19249
 • Izsniegums – 28495
 • Darbinieki – 4

Dati uz 01.01.2018

 • Krājums – 17672
 • Lasītāji – 1405
 • Apmeklējums – 16200
 • Izsniegums – 27231
 • Darbinieki – 3

Dati uz 01.01.2017

 • Krājums – 15236
 • Lasītāji – 1169
 • Apmeklējums – 12774
 • Izsniegums – 15910
 • Darbinieki – 3

Dati  uz  01.03.2016 (pēc inventarizācijas)

 • Krājums – 11120
 • Elektroniski reģistrētie Lasītāji – 1140
 • Apmeklējums – 20998
 • Izsniegums – 20550
 • Darbinieki – 3

Dati  uz  01.01.2015

 • Krājums – 15707
 • Lasītāji – 1038
 • Apmeklējums – 25001
 • Izsniegums – 22181
 • Darbinieki – 3

Dati  uz  01.01.2014

 • Krājums – 15288
 • Lasītāji -993
 • Apmeklējums – 23790
 • Izsniegums – 21329
 • Darbinieki – 3