Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas mājsaimniecībā lūgt piešķirt šādus pabalstus:

  • 109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā
  • pabalstu krīzes situācijā
  • citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.

Pirmos sešus kalendāra mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

UA:

Цивільні жителі України, в разі необхідності, мають право в соціальній службі самоврядування за місцем свого розташування або проживання в домашньому господарстві просити отримати таку допомогу:

  • 109 євро для першої особи і 76 євро для кожної наступної особи в домашньому господарстві цивільного жителя України
  • допомогу в кризовій ситуації
  • іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

Перші шість календарних місяців цивільні жителі України зможуть отримати соціальні послуги та соціальну допомогу без оцінки матеріального становища.