Karina

Karīna Miķelsone

Pašvaldības domes priekšsēdētāja
Velērijs

Valērijs Bulāns

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos
Genovefa

Genovefa Kozlovska

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece pašvaldības funkciju jautājumos
Raivis

Raivis Pauls

Deputāts
Antra

Antra Krasta

Deputāte
Jānis

Jānis Leja

Deputāts
Arta

Arta Deniņa

Deputāte