Ādažu novada pašvaldības bērnu brīvā laika telpa Carnikavā, Stacijas ielā 5 ir vieta, kur bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku gan radoši darbojoties, gan mācoties, gan arī piedaloties aktivitātēs. Ir pieejamas dažādas spēles – novuss, galda teniss, galda futbols, kā arī atjautības un erudīcijas spēles.  Tā ir vide bērnu personīgai un sociālai attīstībai, atpūtai un emocionālajai labbūtībai. Brīvā laika telpas aktivitāšu organizators darbojas kopā ar bērniem, taču primāri ļauj radoši izpausties pašiem, uzņemoties tikai pieskatītāja funkcijas.

Brīvā laika telpas apmeklējumi ir bez maksas.

Jūlijā telpas ir slēgtas. 

Bērnu brīvā laika telpas darba laiks ir no plkst. 12:00 - 18:00 katru darba dienu.

Telpas apmeklējumam bērniem kopā ar vecākiem nepieciešams iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem un aizpildīt iesniegumu. 

Bērnu brīvā laika organizatore Kristīne Pazare

Kontakttālrunis +371 27311812