Izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu

Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu ar mērķi:

  • veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.
  • atbalstīt jebkuras fiziskas personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.
  • apstiprināt līdz 18 dienas nometnēm Ādažu novadā un līdz 9 diennakts nometnēm.

Dalībai Konkursā iesniedzamie dokumenti:

 

  1. projekta pieteikums 
  2. nometņu vadītāja apliecības kopija.

!!! Aicinām pretendentus iepazīties ar konsolidēto konkursa nolikumu un dienas nometņu norises grafiku (precizēta tabula)

PROJEKTA PIETEIKUMA dokumenti iesniedzami līdz 2024.gada 8. aprīlim plkst. 10:00 nosūtot tos parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot - nometņu projektu konkursam (un iesniedzēja organizācijas nosaukums).

Vecāki iepazīties ar apstiprinātām nometņu programmām un nometņu laikiem varēs aprīļa beigās tīmekļvietnē www.adazunovads.lv/izglītība/nometnes/Pašvaldības_līdzfinansētās_ nometnes, bet pieteikšanos nometnēm plānots atvērt 2024.gada maija sākumā.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv.

Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa dokumentiem.