Mūsu novada lielākā vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo, strādā, rod iedvesmu un iedvesmo apkārtējos. Tāpēc turpmāk iepazīstināsim ar intervijām un stāstiem par ādažniekiem vai cilvēkiem, kuri savu dzīvi, darbu vai ikdienu ir saistījuši ar Ādažiem.

Pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz www.adazunovads.lv vai “Ādažu Vēstis”.