Statuss:
Noslēdzies

Projekta PuMPuRS* ietvaros atbalstītie jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības:

  • Biedrība “Move up” īsteno projektu “Skolēns skolēnam Ādažos” laika posmā no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 30. jūnijam;
  • Nodibinājums “Fonds PLECS” īsteno projektu “ES un MĒS dabā: izaugsmes programma jauniešiem” laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. maijam.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Ādažu novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 1.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. “PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz  10.05.2022.                                 

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz  24.05.2022.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks – no 01.06.2022. līdz 31.12.2022., projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (ne vēlāk kā 31.08.2023.).

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:

  • pasta sūtījumā  adresējot – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads ar norādi “Atklātam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste Jaunatnes iniciatīvu projektos” Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai”.
  • elektroniski kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pastu – dome@adazi.lv.
  • Papildu informācijai: Interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, tālrunis +371 29735803, e-pasts: alise.timermane@adazi.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Dokumenti

Informatīvie materiāli