Lai varētu Ādažu novada iedzīvotājiem piedāvāt gan individuālas konsultācijas, gan dažādas neformālās izglītības nodarbības, Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļa veic aptauju, lai noskaidrotu pieaugušo izglītības vajadzības novadā.

Mērķauditorija ir ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, kurš vēlas pilnveidot sevi un papildināt zināšanas savā profesionālajā darbībā, apgūstot jaunas mācību programmas. Lai izstrādātu pieaugušo izglītības piedāvājumu, Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļa plāno īstenot sadarbību ar darba devējiem, sabiedriskajām organizācijām, izglītības iestādēm un citiem iesaistītajiem pakalpojuma sniedzējiem.

Izglītības un jaunatnes nodaļai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis par interesējošām nodarbību tēmām, tāpēc šobrīd tiek veikta iedzīvotāju aptauja. Interesentiem ir iespēja  aizpildīt aptauju par to, kādus kursus, meistarklases un nodarbības būtu nepieciešams organizēt, kā arī anketā ir iespēja norādīt citus ieteikumus, lai sniegtās  pieaugušo izglītības aktivitātes būtu vērtīgas un noderīgas iedzīvotājiem.