Ādažu valdes izdots agrofirmas “Ādaži” laikraksts, izdots periodiski reizi mēnesī, laika posmā no 1987. gada līdz 1992. gadam, arī krievu valodā.

Laikraksti latviešu valodā pieejami LNB, Periodikas lasītavā.

PIEEJAMIE RESURSI PAR ĀDAŽU NOVADA INFORMATĪVAJIEM IZDEVUMIEM

ĀDAŽU NOVADS CAURI GADU SIMTIEM BILDĒS
https://adazubildes.blogspot.com/2017/01/ziemas-saulgriezi-adaznieku-acim.html