Iepirkumu uzraudzības birojā piegādātāji un ieinteresētās personas ir tiesīgas iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras, kas rīkotas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām, dokumentācijā norādītām, iespējams, ierobežojošām prasībām, kā arī pēc lēmuma pieņemšanas, par iespējamām vērtēšanas procesā pieļautām kļūdām. Šādā gadījumā iesniedzams arī depozīts.

Dokumentus/iesniegumus Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt, sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz iestādese-pastu pasts@iub.gov.lv, iestādes oficiālo e-adresi vai pašrocīgi parakstītu dokumentu ar pasta starpniecību uz adresi Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.