Paplašināts Lilastes stāvlaukums

Lilastes auto stāvlaukuma paplašinājumā ir izbūvētas 10 invalīdu stāvvietas un 6 ģimenes stāvvietas, kuras iedzīvotāji var izmantot bez maksas un bez speciālu atļauju saņemšanas no P/A “Carnikavas komunālserviss”. Pārējās auto stāvvietas Lilastes stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28 ir par maksu no 1. maija līdz 30. septembrim (no plkst. 10.00 līdz 18.00).

lilastes stavvieta2024

Projekts tika realizēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētā projekta Nr.22-04-FL02-F043.0212-000001 “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” ietvaros.

Būvniecības gaitā tika paplašināts auto stāvlaukums, izbūvēta nobrauktuve līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām, kā arī veikta teritorijas labiekārtošana  un izveidots bērnu rotaļu laukums.

Kopējās projekta izmaksas 242819,60 euro, t.sk. publiskais finansējums (EJZF) 205186,03 euro.  

zm nap2020logo

No 1. maija tiks piemērota maksa par autostāvvietām Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, stacijas autostāvvietā Kalngalē, kā arī Ziemeļu ielā Lilastē, kas ir četras tūrisma sezonā vispieprasītākās piejūras autostāvvietas.

Vietās, kur tās atrodas ļoti tuvu jūrai –  Lilastē un Garciemā, cena noteikta 2.50 eiro par stundu, savukārt Carnikavā un Kalngalē – 1.00 eiro par stundu. Autostāvvietās apmaksa notiks, izmantojot mobilo aplikāciju EuroPark, kā tas jau līdz šim notika Lilastes autostāvvietā.

Ievērojot vietējo iedzīvotāju intereses, būs samazināts maksas tarifa darbības laiks – maksa minētajās autostāvvietās būs no plkst. 10.00 līdz 18.00. Līdz šim vienīgā maksas autostāvvieta bija Lilastē. Maksas autostāvvietu darbības laiks ir noteikts sezonāls – no 1. maija līdz 30. septembrim.

Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums izmantojamas bez maksas, tai skaitā arī iedzīvotāju un viesu ļoti iecienītā stāvvieta Laivu ielā pie promenādes. Aicinām iepazīties kartē ar bezmaksas auto stāvvietām!

No maksas par autostāvvietām atbrīvoti novadā deklarētie iedzīvotāji ar invaliditāti, kuru transportlīdzekļiem izsniegta CSDD stāvvietu izmantošanas karte, daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā, saņemot “Carnikavas komunālserviss” atļauju, operatīvā transportlīdzekļa vadītāji, pildot dienesta pienākumus, maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki, kuri nodrošina autostāvvietu uzturēšanu un tehnisko uzraudzību, kā arī juridiskas personas, kurām stāvlaukuma izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot “Carnikavas komunālserviss” atļauju.

Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, personai jāiesniedz iesniegums:

 • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot “Carnikavas Komunālserviss” oficiālo e-adresi: E-adrese;
 • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv;
 • klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā;
 • vai nosūtīt pa pastu “Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads;

Iesniegumam jāpievieno:

 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija,
 • invaliditāti apliecinoši dokumenti personām ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā vai transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama bērna ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai un kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
 • transportlīdzekļa valdījuma apliecinošus dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Atļauja tiks izsniegta 15 darba dienu laikā.

Autostāvvietu lietotājiem Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, stacijas autostāvvietā Kalngalē un Ziemeļu ielā Lilastē pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā ir jāaktivizē mobilā lietotne EuroPark, atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu (atrašanās vietu). Tarifu zonas nosaukums ir redzams pie katras autostāvvietas teritorijas iebraukšanas (uz zīmes). Izbraucot, autostāvvietas lietotājs, aktivizē mobilo lietotni atbilstoši bezskaidras naudas norēķinu apmaksas pakalpojumam par maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru.

 • Lejuplādē aplikāciju: EuroPark savā viedierīcē;
 • Reģistrējies aplikācijā, norādot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
 • Pievieno maksāšanas rīkus: bankas konta numuru vai bankas kartes numuru;
 • Izvēlies tarifu zonu pēc savas atrašanās vietas un aktivizē to (START);
 • Neaizmirsti deaktivitzēt (STOP) tarifu zonu, izbraucot no tās;
 • Veic apmaksu par stāvvietas izmantošanu aplikācijā!


Novada iedzīvotājiem, kuriem ir atļauja bez maksas novietot automašīnu maksas autostāvvietās, novieto Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu invalīdu stāvvietu izmantošanas karti vai maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegto atļauju transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla.

Ieviešot vairākas maksas autostāvvietas, galvenais mērķis ir gūt ieņēmumus to uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai skaitā laipu izbūvei un remontam, atkritumu savākšanai, informatīvo zīmju izgatavošanai un citiem labiekārtošanas pasākumiem, lai ceļš līdz jūrai un atpūta piejūrā būtu komfortabla kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem. “Carnikavas komunālserviss” nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, autostāvvietām un dabas parka teritorijas, kas vasaras sezonā veido ievērojamus apmērus. Karstajās vasaras sezonas dienās to dara arī brīvdienās, jo pludmales noslodze ir milzīga. Tiešās stāvvietu un pludmales uzturēšanas izmaksas ir 40 000 eiro, bet netiešās – līdz 100 000 eiro gadā.

Kā ziņots iepriekš, jau līdz šim autostāvvietu un jūras piekrastes labiekārtošanā un uzturēšanā pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus. Piemēram, Lilastes autostāvvietā, kas atrodas ļoti tuvu jūrai, ir izbūvētas stacionārās tualetes un duša ar pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.  Līdz jūrai aptuveni 100 metru attālumā var aiziet pa koka laipu. Nākotnē šo autostāvvietu plānots vēl vairāk labiekārtot, to paplašinot, izbūvējot nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām un bērnu aktivitāšu laukumu.

Saistošie noteikumi: Ar pilnu saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu” un “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi “ versiju iespējams iepazīties likumi.lv.