Laika periodā no 2022. gada 31. marta līdz 30. aprīlim tika īstenota jaunizveidotā Ādažu novada jauniešu kvantitatīva aptauja, kuras mērķis bija iegūt jaunizveidotā Ādažu novada jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās vai strādā bijušo Ādažu un Carnikavas novadu teritorijā) statistisku un socioloģisku raksturojumu.

Jauniešu īpatsvars šobrīd sastāda 12% no iedzīvotāju kopskaita – katrs desmitais Ādažu novada iedzīvotājs ir jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

2021. gadā jaunizveidotajā Ādažu novadā dzīvoja 2427 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 51% no tiem ir jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem, 26% vecumā 18-21. bet 23% vecumā 22-25.

Pēdējo 10 gadu laikā Ādažu novada iedzīvotāju kopskaits ir pieaudzis par 30,6% jeb 5139 personām. Jauniešu (13-25 g.v.) skaits pieaudzis par 8,2% jeb 201 personu. Bet nepilngadīgo skaits pēdējo 10 gadu periodā ir pieaudzis par 60,3%, tātad izteikti straujāk nekā iedzīvotāju kopskaits un arī jauniešu kopskaits, kas parāda, ka jauniešu skaits būtiski pieaug.

Vairākums (84%) jauniešu ir apmierināti ar jauno Ādažu novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku.

Vispozitīvāk jaunieši vērtē savas iespējas Ādažu novadā saņemt medicīniskos, veselības aprūpes pakalpojumus (69% pozitīvo vērtējumu), atrast domubiedrus skolā, ārpus skolas, internetā (59%), pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām vēlmēm (58%), kā arī apmeklēt sev interesējošus pulciņus (55%). Pozitīvi vērtētas arī tādas iespējas kā: apmeklēt sev interesantus sporta pasākumus (50%), kultūras pasākumus (44%), brīvi paust savu viedokli, vērtējumu, uzskatus (43%), iegūt sev interesējošu izglītību (42%).

Tajā pašā laikā vairākums jauniešu ir saskārušies ar kādām mentālās veselības situācijām (bijušā Carnikavas novada jaunieši to atzīst biežāk nekā bijušā Ādažu novada jaunieši). Visbiežāk jaunieši atzīst, ka pārāk daudz sēž sociālajos tīklos, ikdienā jūt aizkaitināmību un dusmas, bezmiegu. Trešdaļa jauniešu atzīst, ka saskārušies ar nomāktību, uzmācīgām domām, trauksmi.

Ar plašāku informāciju un datiem par rezultātiem iespējams iepazīties pētījumā:

Iegūtie dati un secinājumi tiks izmantoti ne tikai, lai iepazītu mūsu jauniešus un izprastu viņu vēlmes un vajadzības, bet arī attīstītu vietēja līmeņa darbu ar jaunatni un veiktu īstermiņa un ilgtermiņa plānošanu darbam ar jaunatni Ādažu novadā.

Pētījums īstenots Ādažu novada pašvaldības projekta «Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība», VP2021/5-9 ietvaros. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.