Uzņēmējdarbības un inovāciju parks “Mežgarciems” – jauna un perspektīva vieta biznesa attīstībai 25 km attālumā no Rīgas.

Apbūves gabali priežu ieskautā teritorijā Baltijas jūras līča piekrastē, ko iespējams iegādāties pašvaldības organizētā izsolē.

Apbūves gabalu platība: 4000 m²–11 600 m².

Apbūves gabalu sākumcena izsolē: sākot no ap 19 000 EUR (2-3 EUR/1 m², tiek noteikta atkarībā no platības).

Kāpēc savu biznesu attīstīt Mežgarciemā

No jauna izbūvētas visas komunikācijas līdz 2020. gadam

 • Apgaismoti pievadceļi
 • Elektrības pieslēgums
 • Gāzes pieslēgums
 • Centralizētais ūdensvads
 • Lattelecom optiskais tīkls
 • Sadzīves kanalizācijas tīkli
 • Maģistrālais kanalizācijas cauruļvads (200 mm diametrs)

Izpirkuma tiesības – 5 gadi
Izsolē iegādātos zemesgabalus iespējams no pašvaldības izpirkt 5 gadu laikā.

Nav jāorganizē sabiedriskā apspriešana – detālplānojums ir jau izstrādāts

Būvē un investē uzreiz pēc iegādes
Būvju saskaņošanu Būvvaldē un būvniecību zemesgabalā iespējams uzsākt uzreiz pēc tā iegādes.

Ieguvums, piesaistot ES fondu atbalstu
Pretendējot uz ES fondu līdzekļiem SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, tiek piešķirti papildu 5 punkti projektu vērtēšanā, ja ražošanas telpas plānots izveidot uzņēmējdarbības parkā “Mežgarciems”.

Dabas un jūras tuvums
Teritorija atrodas Baltijas jūras tuvumā priežu meža ielokā – svaigs gaiss, spirgts jūras vējš un lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā.

Izdevīga atrašanās vieta


Nosacījumi uzņēmējiem

Lai iegādātos apbūves gabalu jaunajā uzņēmējdarbības un inovāciju parkā “Mežgarciems”, uzņēmējiem jāīsteno šādi nosacījumi:

 • Īpašumā jāuzbūvē ražotne: 30 mēnešu laikā
 • Jāpiesaista investīcijas: vismaz 500 000 EUR
 • Jāizveido jaunas darbavietas: ne mazāk kā 15

Kādu biznesu attīstīt Mežgarciemā

Uzņēmējdarbības un inovāciju parkā “Mežgarciems” iespējams attīstīt uzņēmējdarbību, kas komersanta pamatdarbībā (nepārsniedz 50% no neto apgrozījuma) projekta īstenošanas vietā nav saistīta ar šādām nozarēm:

 • Elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi, izņemot gaisa kondicionēšanu;
 • Ūdensapgādi, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju, izņemot otrreizējo pārstrādi;
 • Vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, izņemot automobiļu un motociklu remontu;
 • Finanšu un apdrošināšanas darbībām;
 • Operācijām ar nekustamo īpašumu;
 • Valsts pārvaldi un aizsardzību, obligāto sociālo apdrošināšanu;
 • Azartspēlēm un derībām;
 • Tabakas audzēšanu un tabakas izstrādājumu ražošanu;
 • Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbību.

Vairāk informācijas: Ministru kabineta noteikumos Nr. 593


Projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/025 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” tiek īstenots ar ERAF atbalstu.

 

ERAF logo