Licenciāts/ atļaujas saņēmējs Licences/ atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Licence/atļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids Licences/ atļaujas izsniegšanas datums
no līdz
SIA “RIAS” 1 Ādažu novads, kad.Nr.8044 006 0061

 

“Autiņi”

14.12.2020. 12.12.2044. Smilts ieguve 14.12.2020.