Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R”” ir izvietojusi šķiroto atkritumu punktu Kalmju ielā 2, Carnikavā (tirgus laukumā).

SIA “CleanR” Carnikavas pagasta iedzīvotājiem nodrošina konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra iepakojumam, BIO (virtuves pārtikas atlieku) atkritumiem, kā arī apģērbam, apaviem un mājas tekstilam.

Ādažu pagasta iedzīvotājiem ir pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums  Ādažu novadā Kadagā, „Kadagas attīrīšanas ietaises”.
Par šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darbību rūpējas vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide”. Laukumā ikviens Ādažu pagasta iedzīvotājs var nodot nevajadzīgās elektroiekārtas, auto riepas (vienu komplektu vieglo automašīnu auto riepu gadā), papīru, kartonu, stikla pudeles un burkas, skārdenes, koka iepakojumu, lampas, spuldzes, baterijas un akumulatorus. Iedzīvotāji laukumā nevajadzīgas lietas var nodot bez papildu samaksas.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darba laiks:

 • Otrdiena: 8:00-16:00
 • Trešdiena: 13:00-21:00
 • Ceturtdiena: 8:00-14:00
 • Piektdiena: 13:00-19:00
 • Sestdiena: 8:00-14:00
 • Svētdiena: 8:00-14:00

 Katrs “Eco Baltia vide” klients, uzrādot klienta numuru, gada laikā bezmaksas var nodot 100kg lielgabarīta atkritumu, kā arī laikā pēc jaunā gada nodot svētku eglītes un adventes vainagus.

Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, Ādažu novadā ir paplašinātas atkritumu šķirošanas iespējas. Ādaži šobrīd ir viens no dažiem novadiem Latvijā, kurā ir publiski pieejami konteineri bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Jau esošie 36 šķirošanas punkti, kuros līdz šim varēja izmest tikai stikla iepakojumu, ir papildināti ar konteineriem bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem un vieglajam iepakojumam – plastmasai, skārdenēm, papīram un kartonam.

 • Konteineros bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem drīkst izmest – mizas, serdes, vārītu olu čaumalas u.c. virtuves bioloģiskos atkritumus un dārza atkritumus (zāli, koku lapas).
 • Šajos konteineros nedrīkst izmest – termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus.
 • Atkritumus nedrīkst izmest maisiņos (izņemot bioloģiski noārdāmajos vai papīra).

Šādi nosacījumi ir tādēļ, lai konteineru saturs nesmirdētu un tajā nerastos cilvēka veselībai kaitīgas baktērijas un savāktos atkritumus varētu nodot kompostēšanai.

 • Vieglajam iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst izmest: tīru un sausu plastmasas iepakojumu – PET pudeles, kosmētikas un higiēnas produktu iepakojumu, plēves, maisiņus, skārdenes, kartona iepakojumu, papīru, avīzes, grāmatas.
 • Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst izmest: tīras un sausas stikla pudeles un burkas.

Projekta “Atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un pilnveide Ādažu novadā” (projekta identifikācijas Nr.5.2.1.1/17/A/007) kopējās izmaksas ir 29 745,70 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas 29 143,00 EUR, no tām Kohēzijas fonda atbalsta apjoms 12 065,55 EUR un privātais finansējums 17 077,45 EUR. Projekta mērķis ir izveidot vienu jaunu un papildināt 36 esošos atkritumu dalītās savākšanas punktus Ādažu novadā, lai savāktu 368 t dalīti vāktu sadzīves atkritumu vidēji gadā.

Publiski pieejami punkti ar konteineriem šķirotajiem atkritumiem:

Jāklikšķina uz kartes, lai atvērtos šķirošanas punkti ar adresēm.