!!! 2024.gadā bezmaksas nometnes skolas vecuma bērniem netiek īstenotas, jo šobrīd nav piešķirts Eiropas Savienības finansējums
 


Aicinām vecākus savlaicīgi iepazīties ar nometņu programmām un izvēlēties bērnam piemērotāko. Pieteikties veselības veicināšanas nometnēm bērniem varēs no 2.maija plkst.9.00. Pieteikšanās nometnēm notiks, aizpildot veidlapu pie attiecīgās nometnes. Pēc pieteikšanās anketas slēgšanas piecu darba dienu laikā vecākiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums vai atteikums par dalību izvēlētajā nometnē.

Pieteikšanās veidlapas būs aktīvas Ādažu novada mājas lapā jaunumu sadaļā no 2. maija plkst. 9.00 līdz nometņu grupas aizpildīšanai!

Veicot nometņu grupas dalībnieku komplektāciju, prioritāte būs daudzbērnu, trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, bērniem, kuri palikuši tikai ar 1 vecāku. Vienu bērnu var pieteikt tikai uz vienu nometni. Lūdzam reģistrēties nometnēm savlaicīgi, jo grupas ātri nokomplektējas. Dalībnieku skaits ierobežots!

Nometņu laikā tiks veikta foto fiksācija projekta publicitātes mērķu nodrošināšanai

Nometne notiks Carnikavas pamatskolā.

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

9:00

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

9:15

Drošības un iekšējo kārtību noteikumu nodarbība.

IEPAZĪŠANĀS SPĒLES

Iepazīt savstarpēji grupas dalībniekus

Grupu saliedēšanas spēle

Vērstas uz pozitīvu attieksmju veidošanu savā starpā

Savstarpējā uzticēšanās spēle

Ļaut izprast, kā veidojas uzticēšanās vienam pret otru, izvērtējot  spēles nozīmi

Komunikāciju spēle – veidojot runas saskarsmi, mācoties izteikties un noformulēt savu domu

Pārgājiens fiziskās veselības veicināšanai Carnikavas pagastā.

 

10:00

Bērnu fitness – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

 Bērnu fitness – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Bērnu fitness – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Bērnu fitness– iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Atpūtas pauzes un jautras spēles. (Vada Kristīne Bormane)

12:00

Pusdienas

Pusdienas

Pusdienas

 Pusdienas

Pusdienas (pikniks pārgājienā)

13:00

Pastaiga piejūras dabas parkā – gatavošanās pārgājienam.

Jautrā kustību spēle Yogi – atraisa fantāziju, smieklus un veicina saskarsmi.

Orientēšanās Carnikavā – iepazīt Carnikavas interesantākās un nozīmīgākās vietas ar uzdevumu risināšanas metodi

Galda spēles - Attīstīt domāšanu, ierādīt interesantu brīvā laika aizpildīšanas nodarbi ar draugiem un ģimenē.

Pārgājiena turpinājums.

 

14:00

Pastaigas starplaikos – spēles brīvā dabā

Labos laikapstākļos pie jūras - smilšu piļu terapija.

Aktīvās spēles - kustību un koordinācijas attīstība. Komandas sadarbības veidošana.

Orientēšanās maršruts garums ap 5 km

Aktīvās spēles - kustību un koordinācijas attīstība. Komandas sadarbības veidošana.

Pārgājiena laikā pildot vadītājas vērošanas uzdevumus dabā.

15:30

Launags

Launags

Launags

Launags

Launags

15:45

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, Spilgtākie iespaidi

16:00

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

*Var mainīties pārgājiena dienas laiki (atkarīgs no laika apstākļiem).

 


Nometne tiek īstenota projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046, ietvaros.

 

Nometne notiks Ādažu sākumskolā.

1. diena

12.06.2023.

PIRMDIENA

Mērķis

9:00 - 9:15

Bērnu ierašanās.

Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.

9:15 - 10:00

IEPAZĪŠANĀS

Veicināt savstarpēju komunikāciju, pozitīvu noskaņu un izpratni par nometnes programmu un gaidāmajām aktivitātēm. Iepazīties ar pedagogiem, ar nometnes programmu un iekšējās kārtības noteikumiem. 

10:00 - 12:30

NODARBĪBA. ''Savstarpējā komunikācijas.''

Veicināt savstarpējo komunukāciju, lai ievirzītu nometnes programmā. Uzsākt dialogu - kas ir savstarpējā komunikācija un kas slikti ietekmē savstarpējo komunikāciju.

12:30 - 13:00

PUSDIENAS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

13:00 - 15:00

IZZINOŠA NODARBĪBA. ''Veselīgdzīvesveide pamati''

Veicināt teorētisku un vizuālu izpratni par veselīgu un aktīvu dzīves veidu. Uzsākt savstarpējo dialogu starp bērniem (kas ir veselīgs dzīves veids, kas slikti ietekmē veselīgu dzīves veidu).

SADRAUDZĪBAS SPĒLES. ''Titānu stafetes''

Veicināt bērnu vispārējo fizisko aktivitāti un labsajūtu caur aktīvu darbošanos un radīt prieku sev un citiem. Dažādu sporta aktivitāšu veikšana individuāli - 1) lekšana maisā 2) tpakaļ gaitas stafete 3 ) stafete čūska ar acim ciet  4) stafete ar vienu riņķi 5) līšana zem kājām.

15:00 - 15:30

LAUNAGS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

15:30 - 16:00

Dienas noslēgums

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

2. diena

13.06.2023.

OTRDIENA

Mērķis

9:00 - 9:15

Bērnu ierašanās

Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.

9:15 - 10:00

Rīta aplīts

Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.

10:00 - 12:30

IZZINOŠA NODARBĪBA. ''Manas muskuļu grupas''

Izzināt  sava ķermeņa uzbūvi un funkcijas. Noteikt visas muskuļu  grupas un  nodosies to mērījumu noteikšanai ar speciāliem mērinstrumentiem.
Nodoties prakstikam muguras muskuļa trenniņam, izmantojot dažādu inventāru - hanteles, bumbas, gumijas.

12:30 - 13:00

PUSDIENAS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

13:00 - 15:00

AKTĪVA  NODARBĪBA. ''Izturības spēles''

Dot bērniem izpratni par to, ka spēks ir ne tikai fizisks, bet tas var būt prāta spēks, spēju spēks. Pielietojot dažādas spēles veidus, dalībnieks izjūtīs dažāda spēka pielietojumu un to ietekmi uz muskuļu grupām - turēt ar kājām spaini ar ūdeni, tenisa bumbiņas žonglēšana, ķerenes jeb astes spēle.

RELAKSĒJOŠA NODARBĪBA ''Rullēšana''

Iemācīties  atbrīvot sasprindzināto muskulatūru ar masāžas pistolēm, ruļļiem bumbiņām. plus trieciena viļņu terapija.

15:00 - 15:30

LAUNAGS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

15:30 - 16:00

Dienas noslēgums

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

 

 

3. diena

14.06.2023.

TREŠDIENA

Mērķis

9:00 - 9:15

Bērnu ierašanās.

Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.

9:15 - 10:00

Rīta aplīts

Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.

10:00 - 12:30

RADOŠĀ DARBNĪCA. ''Drosme būt pašam''

Dot iespēju katram bērnam izpaust savas prasmes (ko tu proti),  tādejādi iedrošinot  darboties  tālāk, attīstot savas iemaņas un talantus.  Iedrošināt, uzmundrināt, motivēt un dot ticību savām spējām.

12:30 - 13:00

PUSDIENAS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

13:00 - 15:00

PĀRGĀJIENS

Piedzīvojumu pilna pārgājiens ar orientēšanās elementiem, kura laikā katram dalībniekam jāatrod kartē atzīmētus un apvidū izvietotus kontrolpunktus.

15:00 - 15:30

LAUNAGS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

15:30 - 16:00

Dienas noslēgums.

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

4. diena

15.06.2023

CETURTDIENA

Mērķis

9:00 - 9:15

Bērnu ierašanās.

Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.

9:15 - 10:00

Rīta aplīts

Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.

10:00 - 12:30

IZZINOŠA NODARBĪBA. ''Elpošanas vingrinājumi un meditācija''

Apgūt dažādus elpošanas vingrinājumus, kas paaugstinās muskuļu spēku, elastību un ķermeņa tonusu, uzlabos elpceļu darbību, noņems sasprindzinājumu un uzlabos pat stāju.

AKTĪVA  NODARBĪBA. ''Cross fit jeb apļa trenniņš''

Izprast dažādu vingrojumu iedarbību un izvērtēt  individuālās spējas, veicot konkrētus vingrinājumus konkrētā laikā virzot pa apli uz priekšu.

12:30 - 13:00

PUSDIENAS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

13:00 - 15:00

AKTĪVA  NODARBĪBA. ''Sports vieno''

Radīt interesi par kustīgu dzīves veidu un konkrētu sporta veidu, piem. tenisu, futbolu, basketblu, fitnesu  u.c. Veikt jautras un daudzveidīgas sporta aktivitātes, piemērotas individuāli katram bērnam, atbilstoši  fiziskās sagatavotības līmenim.

 

RELAKSĒJOŠĀ  NODARBĪBA. ''Joga''

Prast iegūt mieru prātam un ķermenim pēc aktīvām nodarbēm ar jogas pamatelementiem.

15:00 - 15:30

LAUNAGS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

15:30 - 16:00

Dienas noslēgums.

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

5. diena

05.08.2022.

PIEKTDIENA

Mērķis

9:00 - 9:15

Bērnu ierašanās.

Radīt patīkamu pirmo iespaidu un jauku dienas noskaņojumu. Sagaidīt katru bērnu ar pozitīvu noskaņojumu.

9:15 - 10:00

Rīta aplīts

Pārliecināties par iepriekšējās dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri un radīt interesi turpināt nometnes programmu. Pārrunāt dienas plānus un sagatavoties nodarbībām.

10:00 - 12:30

IZZINOŠA UN ATTĪSTOŠA NODARBĪBA. ''Es, šodien un rīt''

Pašnovērtējuma nodarbība, kurā katrs nometnes dalībnieks izvērtē, kas un kāds es esmu ŠODIEN, ko es daru vai nedaru. Kas es vēlos būt RĪT.

KUSTĪBU NODARBĪBA. ''KLUSUMS PIRMS VĒTRAS''

Vieicnot draudzīgu komandas darbu, kopā ar dalībniekiem izdomāt un sagatavoties sporta stafešu maratonam, kas veicinātu gan individuālus sasniegumus, gan komandas darbu.

12:30 - 13:00

PUSDIENAS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

13:00 - 15:00

Nodarbība. ''Es un pasaule ap mani''

Izzinoša praktiskā nodarbība ar mērķi izzināt sevi un pasauli ap mani.

15:00 - 15:30

LAUNAGS

Uzņemt dienas nepieciešamās uzturvielas. Uzņemt enerģētiskās vērtības.

15:30 - 16:00

Dienas noslēgums.

Pārliecināties par dienas laikā sniegtās informācijas pareizu uztveri. Novērtēt nometnes dienas laikā iegūto informāciju, sniegt bērniem nopelnīto vērtējumu par paveikto.

 

Nometne tiek īstenota projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Nometne notiks Ādažu sākumskolā.

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

9:00

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

Ierašanās nometnē

9:15

Drošības un iekšējo kārtību noteikumu nodarbība.

IEPAZĪŠANĀS SPĒLES

Iepazīt savstarpēji grupas dalībniekus

 

Grupu saliedēšanas spēle

Vērstas uz pozitīvu attieksmju veidošanu savā starpā

Savstarpējā uzticēšanās spēle

Ļaut izprast, kā veidojas uzticēšanās vienam pret otru, izvērtējot  spēles nozīmi

Stāstu stāstiem izstāstīju - stāstu stāstīšanas tehnikas apgūšana, kura tiek attīstīta caur dažādiem jautājumiem.

Pārgājiens fiziskās veselības veicināšanai Ādažu novadā.

 

10:00

Fitnesa nodarbība – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Fitnesa nodarbība – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Fitnesa nodarbība – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Fitnesa nodarbība – iekļaujot vecumam atbilstošas fiziskās nodarbības – vingrošana, aerobika, stiepšanās u.c.

Kopā līdz 9 km ar atpūtas pauzi un jautrām spēlēm.

12:00

Pusdienas

Pusdienas

Pusdienas

 Pusdienas

Pusdienas (pikniks pārgājienā)

13:00

Sporta spēle - Dambrete

Pamatu apgūšana, saspēle

Komunikāciju spēles – veidojot runas saskarsmi, mācoties izteikties un noformulēt savu domu

Orientēšanās Ādažu pilsētā – iepazīt Ādažu pilsētas interesantākās un nozīmīgākās vietas ar uzdevumu risināšanas metodi

Saskarsmes spēles – dialoga veidošana, ideju apmaiņa, iesaistīšanās komandu darbā.

Pārgājiena turpinājums.

 

14:00

Aktīvās spēles - kustību un koordinācijas attīstība. Komandas sadarbības veidošana.

Nodarbība ar sporta inventāru – ierādīt bērniem aktivitātes, kurās izmanto dažādu sporta inventāru un to pareizu pielietošanu.

Orientēšanās maršruts garums ap 5 km

Nodarbība ar sporta inventāru – ierādīt bērniem aktivitātes, kurās izmanto dažādu sporta inventāru un to pareizu pielietošanu.

Pārgājiena laikā pildot vadītājas vērošanas uzdevumus dabā.

15:30

Launags

Launags

Launags

Launags

Launags

15:45

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa 

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, atziņas, domu apmaiņa

Dienas noslēguma aplis, Spilgtākie iespaidi

16:00

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

Nometnes noslēgums

*Var mainīties pārgājiena dienas laiki (atkarīgs no laika apstākļiem)

 

Nometne tiek īstenota projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

projekta logo

*Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001  un projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” Nr.9.2.4.2/16/I/046 ietvaros