(AKTUALIZĒTS)Pieteikšanās bērnu un jauniešu VASARAS NOMETNĒM

Atkārtoti 15.05.2023. plkst. 10.00 tiek atvērta pieteikšanās nometnēm, kurās palikušas brīvas vietas ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

PIETEIKŠANAS NOTEIKUMI:

  • Izvēlētajā nometnē dalībnieks tiek uzņemts rindas kārtībā pēc anketas  iesūtīšanas laika un izvērtēšanas vai atbilst nosacījumiem - dalībnieks ir deklarēts Ādažu novadā, ir pieteikts vienu reizi un  tikai vienā nometnē, dalībnieka vecums atbilst nometnes paredzētai mērķgrupai, vai ir prioritārā grupa, ja to paredz īstenotājs;
  • Katrā nometnē tiek uzņemti 20 dalībnieki ( izņemot, ja īstenotājs ir noteicis mazāku skaitu);
  • Atkārtoti nevar pieteikt bērnus, kuri ir saņēmuši apstiprinājumu par dalību 2023.gada vasaras nometnēs ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju.

Papildus informāciju par pieteikšanās un apstiprināšanas kārtību var saņemt. rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv

Informāciju par nometnes saturu var saņemt,rakstot interesējošās nometnes vadītājam uz norādīto e-pastu.

Diennakts nometnes 

“Kino velo piedzīvojums”  6.08.-11.08.2023. ( brīvas 6 vietas)

“Radošā nometne” 20.08.-26.08.2023. ( brīvas 10 vietas)

9.07.-14.07.BINDENTI dienas nometne ‘’Savvaļas akadēmija 2. sezona”  (brīvas 3 vietas)

 

INFORMĀCIJA

  1. Vecākiem, kuri audzina bērnu ar noteiktu invaliditāti. Jūs varat izvēlēties jebkuru nometni Latvijas teritorijā, kura nodrošina atbilstošas nodarbības Jūsu bērna vajadzībām. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. https://likumi.lv/ta/id/327906-par-pasvaldibas-pabalstiem-iedzivotajiem-bez-materiala-stavokla-izvertesanas

DIENNAKTS NOMETNES 
(pieteikšanās zemāk pie katras nometnes apraksta)

PIETEIKTIES

Norises laiks:

6.08.-11.08.

 

 

 

10-13 gadi

Īstenot izglītojošu programmu jauniešiem, kuras mērķis ir nodrošināt apmācības digitālu prasmju attīstīšanā, sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par audiovizuāla produkta izveidošanu, pievērst uzmanību video saturam, ētikai un vizuālai kvalitātei. Nodrošināt kvalitatīvu, sportisku laika pavadīšanas veidu ar velosipēdu ( jānodrošina savs velosipēds) apbraukājot un iepazīstot Ādažu novadu. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne un ēdināšana.

Viesu nams “Leiputrija”,

Ādažu novads

 

Vadītājs  –  Valērijs Cīrulis Organizē - biedrība “Meža feja”

e-pasts: valerijs-cirulis@inbox.lv

 

Dalības maksa 265 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 385 EUR)

PIETEIKTIES

Norises laiks:

20.08.-26.08.

 

 

 

 

Rindā prioritāte bērniem ar īpašajām un/vai speciālām vajadzībām

“Radošā nometne”

8-17 gadi

Nometnes galvenie pasākumi: dziedātprasmes nodarbības, iespēja piedalīties nometnes kopdziesmas studijas ierakstā, skatuves mākslas nodarbības, meistarklases ar Latvijā zināmiem mūziķiem, dejošanas nodarbības, darbošanās radošajās darbnīcās (zīmēšana, māla veidošana, kaklarotu izgatavošana, gleznošana, u.c.), sporta nodarbības, pārgājiens, saliedēšanas un komandas spēles un stafetes, pikniks, popiela, karaoke, priekšnesumu gatavošana noslēguma koncertam, Latviešu tradicionālās virtuves meistarklase (piemēram maizes cepšana), u.c.

Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne un ēdināšana. Nometnei ir licencēta interešu izglītības programma Nr.2022/10/23

Viesu nams “Saules villa”,

Tukuma novads

 

Vadītājs  –  Jānis Auzāns Organizē - biedrība “Gara dziesma”

e-pasts: garadziesma@gmail.com

 

Dalības maksa 295 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 395 EUR)

9.07.-14.07.

 

PIETEIKTIES

BINDENTI dienas nometne ‘’Savvaļas akadēmija 2. sezona”

Turpinām nometnes 2. sezonu un aicinām ikvienu, kurš ir gatavs izdzīvot brīvdabas mežonīgo burvību un sajust brīvības sajūtu. Šis nav atkārtojums, bet turpinājums! Nometnes laikā dalībnieki piedzīvos jaudīgus saliedēšanās pasākumus, nodosies aktīvām nodarbēm, mācīsies maskēties un saplūst kopā ar dabu. Rūdīsies basām kājām rīta rasā gūt modrumu visai dienā, apgūs mazliet no militārās disciplīnas un nodosies vides izzināšanai, savas drošības un piesardzības pasākumu ievērošanai. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne un ēdināšana.

Viesu nams “Gungas”,

Ādažu novads

 

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē - biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 285 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 405 EUR)

 

 

SAISTĪTIE JAUNUMI

bērni pēta dabu
Cilvēki salikuši rokas kopā