Pieteikšanās bērnu un jauniešu RUDENS NOMETNĒM

Norises laiks:

23.10.-27.10.

 

10.00-16.00
 

PIETEIKTIES!

 

 

 

7-9 gadi

Nometne, kurā bērni varēs pavadīt laiku aktīvi un sportiski piedaloties stafetēs, sporta spēlēs, “ķerenēs” un katru dienu fitnesa nodarbībās.  Ja laika apstākļi būs labvēlīgi dosimies pārgājienā un foto orientēšanās Ādažu apkaimē.  Neizpaliks arī erudīciju spēles, galda un dambretes spēļu apgūšana. Sniegsim bērniem zināšanas par Zaļo vidi - atkritumu šķirošana, vienreiz lietojamo priekšmetu ietekme uz vidi, izprast kāpēc vajag mums samazināt atkritumu daudzumu.

Galvenais ir stiprināt sportisko garu un veicināt vairāk uzturēties svaigā gaisā, ja to ļauj laikapstākļi.

 

Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola,  Attekas iela 16,  Ādaži

Trenere – Judīte Strode
Vadītāja – Kristīne Bormane

Organizē - biedrība “Wingspan”

 

e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 70 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 115 EUR)

Norises laiks:

23.10.-27.10.

 

10.00-16.00

 

PIETEIKTIES!

"Lingme"

7-9 gadi

Nometnē saziņa bilingvāli (latviešu-krievu), nodarbību valoda ir angļu.

Iepriekšēja angļu valodas sagatavotība nav nepieciešama un atbilst skolas programmai atbilstošam vecuma posmam. Mērķis ir  svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana dalībniekiem, lai radītu vēlmi sazināties angļu valodā. Katra diena ar savu tematiku - Blogger /Vlogger; Stilists; Žurnālists; Lidmašīnas apkalpe; Uzņēmējs;

Programma veicina bērnus mācīties angļu valodu. Attīsta valodas izjūtu un domāšanu. Paplašināt redzesloku, iegūst papildu motivāciju apgūt valodu un iemācīties strādāt komandā.

Nometnē iekļautas pusdienas.

Carnikavas pamatskola,  Nākotnes iela 1, Carnikava

Jekaterina Kleina –  pedagogs
Elizabete Stetjuha – nometnes vadītāja, pedagogs

 

Organizē – SIA "Green Corner"

 

e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 70 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 115 EUR)

PIETEIKŠANAS NOTEIKUMI:

  • Pieteikšanos aizvērs tiklīdz tā būs aizpildīta, ieskaitot rezerves dalībniekus līdz desmit bērniem;
  • Izvēlētajā nometnē dalībnieks tiek uzņemts rindas kārtībā pēc anketas  iesūtīšanas laika un izvērtēšanas vai atbilst nosacījumiem - dalībnieks ir deklarēts Ādažu novadā, ir pieteikts vienu reizi un  tikai vienā nometnē, dalībnieka vecums atbilst nometnes paredzētai mērķgrupai, vai ir prioritārā grupa, ja to paredz īstenotājs;
  • Katrā nometnē tiek uzņemti 24 dalībnieki;
  • Pēc anketas slēgšanas piecu darba dienu laikā vecākiem uz  norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums vai atteikums par dalību izvēlētajā nometnē.

Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju.

Papildus informāciju par pieteikšanās un apstiprināšanas kārtību var saņemt. rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv

Informāciju par nometnes saturu var saņemt,rakstot interesējošās nometnes vadītājam uz norādīto e-pastu.

 

INFORMĀCIJA

  1. Vecākiem, kuri audzina bērnu ar noteiktu invaliditāti. Jūs varat izvēlēties jebkuru nometni Latvijas teritorijā, kura nodrošina atbilstošas nodarbības Jūsu bērna vajadzībām. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. https://likumi.lv/ta/id/327906-par-pasvaldibas-pabalstiem-iedzivotajiem-bez-materiala-stavokla-izvertesanas

 

SAISTĪTIE JAUNUMI

Bērns spēlē šahu, foto: Pexels.com
bērni pēta dabu
Cilvēki salikuši rokas kopā