Pieteikšanās 2024.gada vasaras nometnēm ir noslēgusies!


Aicinām iepazīties ar Ādažu novada pašvaldības līdzfinansēto bērnu un jauniešu 2024. gada vasaras nometņu aprakstiem un izvēlēties vienu, kas visvairāk atbilst Jūsu bērna interesēm un ģimenes plāniem.

PIETEIKŠANĀS elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju.

Diennakts nometnēm 8 – 17 gadi no 7.05.2024.  plkst. 11:00

Dienas nometnēm 10 – 12 gadi  no 7.05.2024. plkst. 12:00

Dienas nometnēm 7 – 9 gadi    no 7.05.2024. plkst. 13:00

Šogad notiks 18 DIENAS nometnes ar vecāku dalībmaksu līdz 80 eiro (bērniem ar maznodrošinātās vai trūcīgās mājsaimniecības statusu nometne ir bezmaksas) un  8 DIENNAKTS nometnes, kurām vecāku dalībmaksa ir no 180 - 285 EUR ( skatīt tabulā pie nometņu apraksta).

Noteikumi un cita informācija:

 • Nometnes dalībniekam ir jābūt deklarētam Ādažu novadā un kalendāra gadā var saņemt līdzfinansējumu tikai vienā nometnē.
 • Nometņu pieteikšanās anketas būs atvērtas no 7.maija līdz 14.maijam. plkst.17.00 (lai iegūtu patiesus datus par nometņu pieprasījumu novadā, pieteikšanās anketas netiks aizvērtas pie maksimālā dalībnieku skaita sasniegšanas).
 • Pieteikšanās notiek elektroniski pie konkrētās nometnes apraksta atverot pievienoto saiti un aizpildot veidlapā nepieciešamo informāciju!
 • Katrā nometnē tiek uzņemti līdz 20 dalībnieki ( izņemot, ja īstenotājs ir noteicis mazāku skaitu);
 • Nometnes dalībnieki tiks uzņemti rindas kārtībā pēc anketas iesūtīšanas laika un izvērtēšanas vai atbilst nosacījumiem:
  • dalībnieks ir deklarēts Ādažu novadā
  •  ir pieteikts vienu reizi un  tikai vienā nometnē
  •  dalībnieka vecums atbilst nometnes paredzētai mērķgrupai
 • Pēc pieteikšanās anketas slēgšanas piecu darba dienu laikā vecākiem uz  norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums vai atteikums par dalību izvēlētajā nometnē.
 • Prioritāri vieta nometnē tiek piešķirta:
 • Ja kādā no nometnēm būs palikušas brīvas vietas, tad attiecīgās nometnes pieteikuma anketa tiks atkārtoti atvērta 15.maijā.
 • Detalizētu informācija par nometnes programmu var saņemt rakstot interesējošās nometnes vadītājam uz norādīto e-pastu pie apraksta.

Papildus informāciju par pieteikšanās un apstiprināšanas kārtību var saņemt rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazunovads.lv

Papildus INFORMĀCIJA:

 1. Vecākiem, kuri audzina bērnu ar noteiktu invaliditāti. Jūs varat izvēlēties jebkuru nometni Latvijas teritorijā, kura nodrošina atbilstošas nodarbības Jūsu bērna vajadzībām. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. https://likumi.lv/doc.php?id=327906   7.punkta nosacījumi.

DIENAS nometnes 10 - 12 gadi 

Vecuma

posms

Norises laiks

Nometnes nosaukums

Apraksts

Norises vieta, īstenotājs un vadītājs

10- 12 gadi

01.07.-05.07.

 

10:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

 

Vasaras lidojums Carnikavā

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnes laikā bērni, gan labi atpūtīsies, gan nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm. Viens no galvenajiem mērķiem ir daudz un dažādu aktivitāšu svaigā gaisā, piemēram, kā pārgājieni, caur kuriem bērni izzinās Carnikavas apkārtni un attīstīs fizisko izturību, sporta spēles, foto orientēšanās, stafetes, apgūs aizmirstās pagalma spēles. Klāt katra diena būs savs radošais vai izzinošais pieskāriens – ekoloģija, izzināsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi, būs zināšanu papildināšana uzturklasē, darbosimies mākslas darbnīcā.  Nometnē iekļautas pusdienas.

 

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Vadītāja  –  Elizabete Ankipova Organizē - biedrība “Wingspan      e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

10–12 gadi

 

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

 

 

“Laba daba Carnikavā”

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, izzinoši pārgājieni, spēles un izzinošass nodarbības, kuras papildina dabaszinību un sociālo zinību mācību saturu. Vairāk kā 50% no kopējā nometnes darba laika ir plānots pavadīt ārpus telpām, svaigā gaisā. Katras dienas noslēgumā būs refleksija. Piektdien ir paredzēta ekskursiju diena, kad dosimies uz Līvu akvaparku. Nometnē iekļautas pusdienas.

Nometnē aicināti piedalīties arī bērni ar īpašajām vajadzībām (52., 53., 54., 55., 56. kodi – pirms pieteikšanās, lūdzu obligāti saskaņot dalībnieka spējas piedalīties nometnes programmā.

Carnikavas pamatskola, Nākotnes  iela 1, Carnikava

Vadītāja - Arnita Kampāne,

Organizē - biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

10–12 gadi

29.07.-02.08.

 

9:00- 15:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

 

BINDENTI dienas nometne “Brīvdabas spēks”

 

 

 

 

 

 

Nedēļas garumā dalībnieki nodosies dažādās brīvdabas aktivitātēs, uzlabos savu iekšējo pasauli un atklās jaunus spēkus, izkops savas prāta, fizisko aktivitāšu spējas un talantus, kā arī papildinās savas iegūtās zināšanas dažādās nodarbēs. Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka radošs, aktīvs, veselīgs dzīves veids un veicināta fiziski aktīva darba prasmju attīstība. Bērni atrodoties pie dabas baudīs tai piemītošo burvību, izzinās dabas brīnumus un mācīsies novērtēt dabu un cieņu pret apkārtējo vidi. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja – Dace Virza

Organizē – SIA Leboro

e-pasts: info@bindenti.lv

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

10–12 gadi

05.08.-09.08.

9:00- 15:00

PIETEIKTIES

 

 

 

BINDENTI dienas nometne “Radošie eksperimenti”

Nometnes laikā tiks dota iespēja katram bērnam izzināt dabu un vidi mums apkārt. Dalībnieki dosies pārgājienos, piedzīvos dažādus brīvdabas piedzīvojumus, veiks izzinošus uzdevumus un radošus eksperimentus, lai veidotu apzinātību par brīvdabā sastopamo augu daudzveidību. Bērni izzinās, ka aktīvs un veselīgs dzīvesveids var būt jautrs un interesants, pavadot to svaigā gaisā, pētot dabas daudzveidību un radoši izmantojot dabas un sadzīvē pielietojamus materiālus. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja – Dace Virza

Organizē – SIA Leboro

e-pasts: info@bindenti.lv

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

10–12 gadi

05.08.-09.08.

 

9:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

“Laba daba Ādažos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, izzinoši pārgājieni, spēles un izzinošas nodarbības, kuras papildina dabaszinību un sociālo zinību mācību saturu. Vairāk kā 50% no kopējā nometnes darba laika ir plānots pavadīt ārpus telpām, svaigā gaisā. Katras dienas noslēgumā būs refleksija. Piektdien ir paredzēta ekskursiju diena, kad dosimies uz Cēsīm (raftu laivu braucienā pa Gauju). Raftinga braucienā būs instruktors/pavadonis. Nometnē iekļautas pusdienas.

Nometnē aicināti piedalīties arī bērni ar īpašajām vajadzībām (52., 53., 54., 55., 56. kodi – pirms pieteikšanās, lūdzu obligāti saskaņot dalībnieka spējas piedalīties nometnes programmā.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja - Arnita Kampāne,

Organizē - biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

DIENAS nometnes 7 - 9 gadi

7 – 9 gadi

 

 

 

 

10.06.-14.06.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

“Vasaras lidojums Ādažos”

Nometnes laikā bērni, gan labi atpūtīsies, gan nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm. Viens no galvenajiem mērķiem ir daudz un dažādu aktivitāšu svaigā gaisā, piemēram, kā pārgājieni, caur kuriem bērni izzinās Carnikavas apkārtni un attīstīs fizisko izturību, sporta spēles, foto orientēšanās, stafetes, apgūs aizmirstās pagalma spēles. Klāt katra diena būs savs radošais vai izzinošais pieskāriens – ekoloģija, izzināsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi, būs zināšanu papildināšana uzturklasē, darbosimies mākslas darbnīcā.  Nometnē iekļautas pusdienas.

 

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Elizabete Ankipova Organizē - biedrība “Wingspan      e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

 

 

 

 

 

 

10.06.-14.06.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Angļu valodas nometne «Blogging»

Nometnes pamatvalodas ir latviešu un krievu valodas. Nodarbību valoda – angļu valoda ar atbalstu. Lai arī gandrīz visas aktivitātes notiek angļu valodā, bērniem bez priekšzināšanām pilnīgi viss tiek tulkots latviešu vai krievu valodās. Programmas galvenais mērķis ir svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana, kas tiek balstīta uz viņu spēju un vēlmi sazināties angļu valodā; pasniegt un ieinteresēt bērnus mācīties angļu valodu. Nometnes dienas temati - Food bloggers, Fitness bloggers (sport day), Photo bloggers, DIY and Crafts Bloggers. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Ekaterina Klein Organizē – "Angļu valoda Ling Me Fun" biedrība

 e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

 

 

 

 

 

17.06.-21.06.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Vasaras lidojums Carnikavā

Nometnes laikā bērni, gan labi atpūtīsies, gan nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm. Viens no galvenajiem mērķiem ir daudz un dažādu aktivitāšu svaigā gaisā, piemēram, kā pārgājieni, caur kuriem bērni izzinās Carnikavas apkārtni un attīstīs fizisko izturību, sporta spēles, foto orientēšanās, stafetes, apgūs aizmirstās pagalma spēles. Klāt katra diena būs savs radošais vai izzinošais pieskāriens – ekoloģija, izzināsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi, būs zināšanu papildināšana uzturklasē, darbosimies mākslas darbnīcā.  Nometnē iekļautas pusdienas.

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Vadītāja  –  Elizabete Ankipova Organizē - biedrība “Wingspan      e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

 

7 – 9 gadi

 

 

 

17.06.-21.06.

9:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Peldam droši Ādažos

Nometnes programmā ik dienu iekļauta 1 h peldētapmācības un drošības uz ūdens nodarbība peldbaseinā, sporta nodarbības sporta laukumā vai zālē, tāpat nometnes laikā notiks izzinoši pārgājieni, radošas aktivitātes, rotaļas un spēles. Nometnes noslēgumā bērni būs iepazinušies ar dažādiem sporta veidiem, apguvuši komandas sporta spēļu pamatus, kā arī uzlabojuši peldētprasmi atbilstoši savām spējām. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sporta centrs,  Gaujas iela 30, Ādaži

Vadītājs:  Pēteris Grundiņš

Organizē - biedrība “Peldēt droši”

e-pasts: drosi@peldet.lv

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

 

 

 

01.07.-05.07.

10:00- 16:00

 

 

 

PIETEIKTIES

Angļu valodas nometne «Brainstorm"

Nometnes pamatvalodas ir latviešu un krievu valodas. Nodarbību valoda – angļu valoda ar atbalstu. Lai arī gandrīz visas aktivitātes notiek angļu valodā, bērniem bez priekšzināšanām pilnīgi viss tiek tulkots latviešu vai krievu valodās. Programmas galvenais mērķis ir svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana, kas tiek balstīta uz viņu spēju un vēlmi sazināties angļu valodā; pasniegt un ieinteresēt bērnus mācīties angļu valodu. Nometnes dienas temati- Detektīvu aģentūra, Slepenais aģents, Zinātāji, Eksperimentu diena, Galda spēļu turnīrs. Nometnē iekļautas pusdienas.

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikava

Vadītāja  –  Ekaterina Klein Organizē – "Angļu valoda Ling Me Fun" biedrība

 e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

 

 

 

 

 

 

01.07.-05.07.

09:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Smaidi! Smejies! Piedzīvo!

Veicināt nometnes dalībnieku atbildību un stiprināt veiksmīgas komunikācijas prasmes, strādājot komandā, kā arī stiprināt piederības sajūtu novadam un veicināt fiziskās aktivitātes ikdienā, tostarp piedzīvojot dzīvi dabā, atrast un izpētīt Kadagas bunkuru labirintus, iepazīties ar Ādažu apkārtnē esošajiem dižkokiem. visiem kopā darbojoties talkas ietvaros, sakopt vienu nozīmīgu atpūtas vietu Ādažos, katru dienu sākt ar aizraujošu rīta rosmi un rīta apli, kas palīdzēs psihoemocionāli sagatavoties dienas notikumiem. Nometnē iekļauta ēdināšana.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Dzirkstīte Jansone

Organizē – pašnodarbināta persona Dzirkstīte Jansone

 e-pasts: dzjansone@gmail.com

 

Dalības maksa 66 EUR

 

7 – 9 gadi

08.07.-12.07.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Angļu valodas nometne «Blogging»

Nometnes pamatvalodas ir latviešu un krievu valodas. Nodarbību valoda – angļu valoda ar atbalstu. Lai arī gandrīz visas aktivitātes notiek angļu valodā, bērniem bez priekšzināšanām pilnīgi viss tiek tulkots latviešu vai krievu valodās. Programmas galvenais mērķis ir svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana, kas tiek balstīta uz viņu spēju un vēlmi sazināties angļu valodā; pasniegt un ieinteresēt bērnus mācīties angļu valodu. Nometnes dienas temati - Food bloggers, Fitness bloggers (sport day), Photo bloggers, DIY and Crafts Bloggers. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Ekaterina Klein Organizē – "Angļu valoda Ling Me Fun" biedrība

 e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

08.07.-12.07.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Vasaras lidojums Kalngalē

Nometnes laikā bērni, gan labi atpūtīsies, gan nodarbosies ar fiziskām aktivitātēm. Viens no galvenajiem mērķiem ir daudz un dažādu aktivitāšu svaigā gaisā, piemēram, kā pārgājieni, caur kuriem bērni izzinās Carnikavas apkārtni un attīstīs fizisko izturību, sporta spēles, foto orientēšanās, stafetes, apgūs aizmirstās pagalma spēles. Klāt katra diena būs savs radošais vai izzinošais pieskāriens – ekoloģija, izzināsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi, būs zināšanu papildināšana uzturklasē, darbosimies mākslas darbnīcā.  Nometnē iekļautas pusdienas.

KALNGALES centrā “Kadiķis”, Cīruļu iela 10

Vadītāja  –  Elizabete Ankipova Organizē - biedrība “Wingspan      e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

15.07.-19.07.

10:00- 16:00

 

PIETEIKTIES

 

 

Angļu valodas nometne «Brainstorm"

Nometnes pamatvalodas ir latviešu un krievu valodas. Nodarbību valoda – angļu valoda ar atbalstu. Lai arī gandrīz visas aktivitātes notiek angļu valodā, bērniem bez priekšzināšanām pilnīgi viss tiek tulkots latviešu vai krievu valodās. Programmas galvenais mērķis ir svešvalodu komunikatīvās kompetences veidošana, kas tiek balstīta uz viņu spēju un vēlmi sazināties angļu valodā; pasniegt un ieinteresēt bērnus mācīties angļu valodu. Nometnes dienas temati- Detektīvu aģentūra, Slepenais aģents, Zinātāji, Eksperimentu diena, Galda spēļu turnīrs. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja  –  Ekaterina Klein Organizē – "Angļu valoda Ling Me Fun" biedrība

 e-pasts: lingme.please@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

 

7 – 9 gadi

22.07.-26.07.

9:00- 16:00

 

 

PIETEIKTIES

 

 

“Laba daba Carnikavā”

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, izzinoši pārgājieni, spēles un izzinošass nodarbības, kuras papildina dabaszinību un sociālo zinību mācību saturu. Vairāk kā 50% no kopējā nometnes darba laika ir plānots pavadīt ārpus telpām, svaigā gaisā. Katras dienas noslēgumā būs refleksija. Piektdien ir paredzēta ekskursiju diena, kad dosimies uz Līvu akvaparku. Nometnē iekļautas pusdienas.

Nometnē aicināti piedalīties arī bērni ar īpašajām vajadzībām (52., 53., 54., 55., 56. kodi – pirms pieteikšanās, lūdzu obligāti saskaņot dalībnieka spējas piedalīties nometnes programmā.

 

Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1

 

Vadītāja - Arnita Kampāne,

Organizē - biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

7 – 9 gadi

29.07.-02.08.

9:00- 15:00

 

PIETEIKTIES

 

 

BINDENTI dienas nometne ‘’Radošie eksperimenti”

Nometnes laikā tiks dota iespēja katram bērnam izzināt dabu un vidi mums apkārt. Dalībnieki dosies pārgājienos, piedzīvos dažādus brīvdabas piedzīvojumus, veiks izzinošus uzdevumus un radošus eksperimentus, lai veidotu apzinātību par brīvdabā sastopamo augu daudzveidību. Bērni izzinās, ka aktīvs un veselīgs dzīvesveids var būt jautrs un interesants, pavadot to svaigā gaisā, pētot dabas daudzveidību un radoši izmantojot dabas un sadzīvē pielietojamus materiālus. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja – Dace Virza

Organizē – SIA Leboro

e-pasts: info@bindenti.lv

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

7 – 9 gadi

05.08.-09.08.

9:00- 15:00

 

PIETEIKTIES

 

 

BINDENTI dienas nometne ‘’Brīvdabas spēks”

Nedēļas garumā dalībnieki nodosies dažādās brīvdabas aktivitātēs, uzlabos savu iekšējo pasauli un atklās jaunus spēkus, izkops savas prāta, fizisko aktivitāšu spējas un talantus, kā arī papildinās savas iegūtās zināšanas dažādās nodarbēs. Nometnes darbības rezultātā bērniem tiks sekmēts katra dalībnieka radošs, aktīvs, veselīgs dzīves veids un veicināta fiziski aktīva darba prasmju attīstība. Bērni atrodoties pie dabas baudīs tai piemītošo burvību, izzinās dabas brīnumus un mācīsies novērtēt dabu un cieņu pret apkārtējo vidi. Nometnē iekļautas pusdienas.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja – Dace Virza

Organizē – SIA Leboro

e-pasts: info@bindenti.lv

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

7 – 9 gadi

05.08.-09.08.

9:00- 15:00

 

PIETEIKTIES

 

 

“Laba daba Ādažos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, izzinoši pārgājieni, spēles un izzinošas nodarbības, kuras papildina dabaszinību un sociālo zinību mācību saturu. Vairāk kā 50% no kopējā nometnes darba laika ir plānots pavadīt ārpus telpām, svaigā gaisā. Katras dienas noslēgumā būs refleksija. Piektdien ir paredzēta ekskursiju diena, kad dosimies uz Cēsīm (raftu laivu braucienā pa Gauju). Raftinga braucienā būs instruktors/pavadonis. Nometnē iekļautas pusdienas.

Nometnē aicināti piedalīties arī bērni ar īpašajām vajadzībām (52., 53., 54., 55., 56. kodi – pirms pieteikšanās, lūdzu obligāti saskaņot dalībnieka spējas piedalīties nometnes programmā.

Ādažu sākumskola, Attekas iela 16, Ādaži

Vadītāja - Arnita Kampāne,

Organizē - biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

 

Dalības maksa 80 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 125 EUR)

Diennakts nometnes

8-17 gadi

 

09.06.-15.06.

 

PIETEIKTIES

 

 

 

“Brāļu Auzānu Radošā nometne”

Nometnes mērķis ir veicināt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, dzīves prasmju pilnveidošanu, radošo vērtību popularizēšanu un uz izaugsmi un latviskajām vērtībām orientētas personības attīstības stimulēšanu caur radošām izpausmēm kopīgā dziedāšanā, dejošanā, mākslā un mūzikā. Nometnē būs darbošanās radošajās darbnīcās, dejošanas nodarbības, dziedātprasmes nodarbības. Kopdziesmas un kopdejas apguve, sporta aktivitātes, nakts trase, kino vakars, pikniks, pārgājiens. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

 

Viesu nams “Saules villa”,

Tukuma novads

 

Vadītājs  –  Jānis Auzāns Organizē - biedrība “Gara dziesma”

e-pasts: garadziesma@gmail.com

 

Dalības maksa 295 EUR

(nometnes maksa bez pašvaldības līdzfinansējuma 395 EUR)

8 – 17 gadi

16.06.-21.06.

 

 

PIETEIKTIES

 

 

Jampadracis Smeceres silā

Nometnē bērni nodarbosies ar dažādām aktivitātēm dabā. Katru dienu notiks orientēšanās aktivitātes ar marķētām trasēm dabā un uz ūdens (sup). Nometnei var pieteikties bērni arī bez iepriekšējām zināšanām orientēšanās sportā. Notiks arī pārgājieni, nakts trasīte u.c. aktivitātes. Radošā darbnīca - individuālo šķīvīšu izveidošana. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”, Lazdonas pag., Madonas nov.

Vadītāja- Tamāra Kosmačeva

Organizē – IK Māra-9

e-pasts: tamara@kapa.lv

 

Dalības maksa ir 308 eur 

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 428 EUR)

13–17 gadi

 

 

 

 

 

 

06.07.-11.07.

 

PIETEIKTIES

 

 

Pulkā nāc, dejot sāc!

Uz nometni jaunieši ir aicināti ierasties ar savu velosipēdu, lai iepazītu tuvējo apkārtni un aizbrauktu līdz jūrai.. Nometnes laikā dalībnieki iepazīs arī tautisko deju soļus, iemācīsies dejot polkas, valša soļus, kā arī piedalīsies Jazz Dance vakaros. Jaunieši paplašinās savas zināšanas par deju vēsturi – tiks iepazītas 1900.-1920. gadu stila dejas – krakovjaks, vengerka, padespaņ, polka, kadriļas utt). Pieteikties var arī bērni bez iepriekšējām zināšanām dejošanā.  Sportisko aktivitāšu klāstā tiks piedāvāts futbols, tautas bumba, dažādas stafetes. Radošā darbnīcā dalībnieki dizainēs un vēlāk pagatavos paši savas saktas/brošas. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

Viesu nams “Kraukļi”,

Limbažu novads

 

Vadītāja- Arnita Kampāne

Organizē – Biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

Dalības maksa 180 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 300 EUR)

8 – 14 gadi

 

 

 

14.07.-19.07.

 

PIETEIKTIES

 

 

BINDENTI nometne ‘’Ādažu patruļa”

 

Nometne norisinās smilšainā Dūņezera krastā, kur izdzīvosim leģendārā seriāla cienīgus notikums. Pieredzējušiem glābējiem būs jāapmāca pludmales kārtībsargi, pēc tam, kad tiks atklāts noziedzīgs plāns – to plāno pārņemt trakulīga atpūtnieku kompānija. Pludmales piekrastē katru dienu dežūrēs pludmales patruļas komanda - viņu galvenais uzdevums būs gādāt par savu un citu drošību. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

Viesu nams “Gungas”,

Ādažu novads

 

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē - biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 285 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 405 EUR)

 

8 – 14 gadi

 

 

 

 

 

 

 

21.07.-26.07.

 

PIETEIKTIES

 

 

BINDENTI nometne ‘’Drošsirdis”

Nometnē DROŠsirdis ir iespēja īsā laikā apgūt supervaroņa prasmes, lai pilnveidotu sevi kā personību, labu draugu un ģimenes aizstāvi. Lai saprastu, kas ir droši, jāapzinās, kas ir bīstami, tāpēc caur izzinošām un praktiskām nodarbēm, nometnē gūsim pieredzi savas un citu līdzcilvēku drošības pasākumu ievērošanā. Mēs parādīsim cik daudz spēju mūsos mīt, cik izdarīgi, izveicīgi mēs katrs esam, jo spēks ne vienmēr ir muskuļos, bet prātā, domās un darbos. Nometnes laikā ir paredzēts doties izlūkgājienā kopā ar īpašās uzbrukumu vienības kareivi un redzēt, kā izmantot militārās prasmes, lai izvairītos no nelabvēļiem un sasniegt galamērķi. Savukārt izdzīvošanas eksperts pārliecināsies, vai kopā ar jums iespējams izdzīvot 6 dienas un 5 naktis, un kopā doties uz jebkuru pasaules malu. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

 

Viesu nams “Gungas”,

Ādažu novads

 

Vadītāja  –  Dace Virza Organizē - biedrība “Attīstības parks”

e-pasts: info@attistibasparks.lv

 

Dalības maksa 285 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 405 EUR)

 

 

10–16 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07.-02.08.

 

PIETEIKTIES

 

 

“Lauku labumi Smiltenē”

Nometnē paredzētas radošas un sportiskas aktivitātes, pārgājieni tuvākā apkārtnē, izzinošas ekskursijas un lauku labumu gatavošanas meistarklases, kā arī prāta spēles Tiks iepazītas skaistumkopšanas procedūras lauku stilā (gurķu maskas, ādas pīlings, izmantojot dabīgās skābes no piena produktiem, skrubīšus un ādas mīkstinātājus utml). Sportisko aktivitāšu klāstā tiks piedāvāta tautas bumba, dažādas stafetes. Neizpaliekoša aktivitāte būs arī velo brauciens uz Smilteni, Smiltenes iepazīšana, braukšana ar kartingiem Tepera sporta kompleksā.  Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

Atpūtas bāze “Slīpi”,

Smiltenes novads

 

Vadītāja- Arnita Kampāne

Organizē – Biedrība “Vikando”

e-pasts: arnita.kampane@gmail.com

Dalības maksa 215 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 335 EUR)

8-17 gadi

28.07.-07.08.

 

PIETEIKTIES

 

 

“Atklāj sevi”

Nometnē “Atklāj sevi” vēlamies veicināt dalībnieku pašizaugsmi caur neformālās izglītības metodēm, kā komandas saliedēšanās uzdevumiem, veicinot līderības, sadarbības spējas, attīstot dažādu situāciju risināšanu; sarunu apļiem, kuros šogad vēlamies pārrunāt bailes, vainas izjūtu, pieņemšanu un laimi, pielietojot asociācijas un radošas aktivitātes, lai rosinātu diskusiju; kā arī veicināt fizisko labsajūtu caur aktivitātēm “Rīta rosme”, “Vakara treniņš”, “Pārgājiens”. Nometne “Atklāj sevi” ir āra tipa nometne – nometnes dalībnieki visu nometnes laiku dzīvo teltīs, visas aktivitātes notiek āra vidē neatkarīgi no laikapstākļiem, tāpēc lūdzam dalībniekus paņemt līdzi atbilstošu apģērbu un ekipējumu. Nometnes aktivitātes notiek latviski. Nodrošināta ēdināšana.

Dzīvošana teltī

“Ataugas”, Liepupes pagasts, Limbažu novads

 

Vadītājs - Kaspars Meļņikonis

Organizē – Biedrība “Atklāj-Sevi.lv”

e-pasts: info@atklaj-sevi.lv

Dalības maksa 280 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 400 EUR)

9–17 gadi

29.07.-02.08.

 

PIETEIKTIES

 

 

 

“Spēļu un sporta bums”

Nometne paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri vasarā vēlas iegūt jaunus draugus un iepazīt dažādas spēļu un sporta aktivitātes. Katru dienu notiks peldēšanas nodarbības peldbaseinā (dalīti pa grupām). Pēc peldēšanas nodarbībām varēs relaksēties burbuļbaseinā un izmantot slidkalniņu. Katru rītu fitness nodarbības, vakarā sporta spēles, kā  florbols, tautas bumba, volejbols. Apgūsim arī diska golfa pamatus un dosimies uzspēlēt uz Priekuļa diska golfa laukuma. Būs arī pārgājiens, vakaru izklaides pasākumi -olimpiskās spēles, sabotieri, krāsiņas, mafija, morzas ābece u.c. spēles, kuras prasa izdomu, veiklību un daudz smieklu. Nometne paredzēta bērniem bez speciālas iepriekšējās sagatavotības peldēšanā un citos sporta veidos. Diennakts nometnes laikā tiek nodrošināta naktsmītne telpās un ēdināšana.

 

Viesu nams Priekuļos

Cēsu novads

 

Vadītāja- Elizabete Ankipova

Organizē – Biedrība “Wingspan”

e-pasts: wingspan.biedriba@gmail.com

 

Dalības maksa 265 EUR

(nometnes maksas bez pašvaldības līdzfinansējuma 365 EUR)