Informācija par pieteikšanos 2024. gada bērnu un jauniešu vasaras nometnēm sekos maijā. 

PIETEIKŠANAS NOTEIKUMI:

  • Pieteikšanos aizvērs tiklīdz tā būs aizpildīta, ieskaitot rezerves dalībniekus līdz desmit bērniem;
  • Izvēlētajā nometnē dalībnieks tiek uzņemts rindas kārtībā pēc anketas  iesūtīšanas laika un izvērtēšanas vai atbilst nosacījumiem - dalībnieks ir deklarēts Ādažu novadā, ir pieteikts vienu reizi un  tikai vienā nometnē, dalībnieka vecums atbilst nometnes paredzētai mērķgrupai, vai ir prioritārā grupa, ja to paredz īstenotājs;
  • Katrā nometnē tiek uzņemti 24 dalībnieki;
  • Pēc anketas slēgšanas piecu darba dienu laikā vecākiem uz  norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums vai atteikums par dalību izvēlētajā nometnē.

Pieteikšanās elektroniski  zemāk pie katras nometnes apraksta, spiežot pogu “PIETEIKTIES”  un aizpildot kontaktformā nepieciešamo informāciju.

Papildus informāciju par pieteikšanās un apstiprināšanas kārtību var saņemt. rakstot uz e-pastu: alise.timermane@adazi.lv

Informāciju par nometnes saturu var saņemt,rakstot interesējošās nometnes vadītājam uz norādīto e-pastu.

 

INFORMĀCIJA

  1. Vecākiem, kuri audzina bērnu ar noteiktu invaliditāti. Jūs varat izvēlēties jebkuru nometni Latvijas teritorijā, kura nodrošina atbilstošas nodarbības Jūsu bērna vajadzībām. Pabalsts ģimenei par tāda bērnu uzturēšanos vasaras nometnēs, kuriem noteikta invaliditāte, ir līdz 200,- euro par vienu bērnu, nepārsniedzot nometnes faktiskās izmaksas. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. https://likumi.lv/ta/id/327906-par-pasvaldibas-pabalstiem-iedzivotajiem-bez-materiala-stavokla-izvertesanas

 

SAISTĪTIE JAUNUMI

Bērns spēlē šahu, foto: Pexels.com
bērni pēta dabu
Cilvēki salikuši rokas kopā