No 2021.gada 1.janvāra saistošie noteikumi tiek publicēti oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā likumi.lv.

Visi “Ādažu Vēstis” pielikumi (publicētie saistošie noteikumi līdz 2021. gada februārim) meklējami sadaļā "Ādažu vēstis".

PAŠVALDĪBA

 

SN konsolidēti (ar grozījumiem līdz 31.08.2021.) Nr.1/2021 / Spēkā līdz 20.06.2023.

Saistošie noteikumi un aktuālie grozījumi par pašvaldības budžetu tiek publicēti sadaļā "Budžets".

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

 

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

KOKU CIRŠANA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

PAR PAŠVALDĪBAS ZEMES NOMAS MAKSU

IZGLĪTĪBA

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

SPORTS

SOCIĀLAIS ATBALSTS – PABALSTI, APRŪPES PAKALPOJUMI U.C.

! Līdz ar saistošo noteikumu nr. 18/2022 Par pašvaldības pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā stāšanos spēkā no 2023.gada 1.septembra spēku zaudē noteikumu Nr. 18/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu novadā" daļa par pabalsta piešķiršanu daudzbērnu ģimenes trešajam un nākamajam bērnam no 1,5 gada vecuma līdz brīdim, kad viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē un no 5. līdz 9. klasei vispārējās izglītības iestādēs.

 

TIRDZNIECĪBA UN RAŽOŠANA

REKLĀMA

BŪVNIECĪBA UN TERITORIJAS PLĀNOŠANA

SILTUMAPGĀDE, ŪDENSSAIMNIECĪBA, KANALIZĀCIJA

IELAS, CEĻI, APSTĀDĪJUMI

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

SUŅU UN KAĶU TURĒŠANAS NOTEIKUMI

UPES, EZERI/ MAKŠĶERĒŠANA

 

CITI SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāka informācija sadaļā — Teritorijas plānošana