Kas var saņemt atbalstu? Kad var saņemt atbalstu?

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas ietvaros.

Ko var saņemt?

Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

  • 2 pārtikas pakas;
  • 1 higiēnas un saimniecības preču paku;
  • 2 papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem;
  • 1 papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem.

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

EAFVP ietvaros darbojas zupas virtuves, kurās gatavās maltītes var saņemt bez izziņas (par nonākšanu krīzes situācijā) vai citu dokumentu uzrādīšanas.

Kur var saņemt atbalstu?

EAFVP atbalstu var saņemt vairāk nekā 470 vietās visā Latvijas teritorijā. Aktuālā informācija par atbalsta izdales vietām (tostarp zupas virtuvēm) un darba laikiem atrodama tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv

UA:

Хто може отримати підтримку? Коли можна отримати підтримку?

Цивільні жителі України, при отриманні у соціальній службі самоврядування довідки про кризову ситуацію, мають право на підтримку в рамках програми європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб (EAFVP)

Що можна отримати?

Одна особа за 3 місяці може отримати:

  • 2 пакети продуктів харчування;
  • 1 пакет засобів гігієни та господарських товарів;
  • 2 додаткові пакети дитячого харчування, якщо в сім’ї є маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
  • 1 додатковий пакет засобів гігієни, якщо в сім’ї є маленькі діти до 2 років.

Додатково сім’ї з дітьми початкового або основного шкільного віку можуть отримати пакет навчальних посібників.

В рамках EAFVP працюють супові кухні, приготовлену їжу яких можна отримати без довідки (про знаходження в кризовій ситуації) або пред’явлення інших документів.

Де можна отримати підтримку?

Підтримку EAFVP можна отримати більш ніж в 470 місцях по всій території Латвії. Актуальну інформацію про точки підтримки (включаючи безкоштовні супові кухні) і години роботи можна знайти на веб сайті www.atbalstapakas.lv