Ādažu novada sportistiem un sporta organizācijām ir iespēja pretendēt uz pašvaldības subsīdijām dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem: