Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētās zemes nomu (spēkā no 01.01.2022.)