Kultūrizglītības jomu koordinatoru darbības uzdevumi - apmeklēt  konkrētās jomas seminārus, informēt novada interešu izglītības programmu vadītājus par jaunumiem un sniegt atbalstu kvalitatīvai sagatavošanās procesam bērnu un jauniešu Dziesmu svētku repertuāra apguvei un dalībai svētkos. Organizēt novadu skates un konkursus.  


Koordinatori

  • Novada bērnu un jauniešu Dziesmu un deju svētku koordinatore:  Alise Timermane-Legzdiņa  (mob. 22452044)

  • Vokālās mūzikas (kori, vokālie ansambļi) koordinatore: Elīna Starķe-Arbidāne (mob. 29289562)

  • Instrumentālās mūzikas (VIA, pūtēju orķestri, simfoniskie/ kamerorķestri u.c.) koordinators: Kārlis Glavāns (mob. 29892290)

  • Skatuviskās tautas dejas un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinators: Jānis Precinieks (mob. 26071337)

  • Mūsdienu deja, teātra māksla, folklora: Alise Timermane-Legzdiņa