Interešu izglītības (licencēšanas) un neformālās izglītības (atļaujas) komisijas sēdei programmas jāiesniedz līdz:

  • 16.08.2024. plkst. 12:00
  • 02.09.2024. plkst. 12:00
  • 01.10.2024. plkst. 12:00
  • 01.11.2024. plkst. 12:00
  • 02.12.2024. plkst. 12:00

Konsultācijas par par licenču un atļauju saņemšanu notiek pa tālruni +371 22452044, e-pasts: alise.timermane@adazi.lv

Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas norādīti Ādažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 “Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

!!! PIEVĒRST UZMANĪBU INFORMĀCIJAI:

Izglītības likuma pārejas noteikumi nosaka, ka juridiskās un fiziskās personas, kuras līdz 2023. gada 31. maijam saņēmušas pašvaldības licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai, ir tiesīgas turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam. Izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet nav akreditētas, un kuras līdz 2023. gada 31. maijam ir uzsākušas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, ir tiesīgas turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu bez atļaujas ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam.

​​​​Par dibinātām interešu izglītības skolām un to apstiprinātām programmām varat uzzināt Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas tīmekļvietnē.