Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 34 rezultāti
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 3 078,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 3 376,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 5 400,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 13 100,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 30 900,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 24 700,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 11 800,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 23 300,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 99 900,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Izsoles sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 28.07.2023. plkst.13:00.

  Sākumcena EUR 45 000,-
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Īstermiņa zemes nomas tiesības “B zonā” pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Īstermiņa zemes nomas tiesības “A zonā” pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Ādažu novads, Ādažu pagasts, Kadaga:
  • Kāpas iela 26, kad. Nr. 8044 005 0783, 0,3779 ha (3779 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0764, izsoles sākumcena: EUR 37 500,- (9,92 EUR/m2):
   zemesgabalam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0600);
   saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu Objekts atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1);
   Objektam nav pašvaldības noteiktu īpašu turpmākās izmantošanas nosacījumu.
  • Elīzes iela 1, kad. Nr. 8044 005 0461, 0,1550 ha (1550 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0461, izsoles sākumcena: EUR 26 700,- (17,23 EUR/m2):
   zemesgabalam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - „Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (kods 0702);
   saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu Objekts atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD);
   Objektam nav pašvaldības noteiktu īpašu turpmākās izmantošanas nosacījumu.
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Aktuāls
  Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Mežgarciems:
  • “Sintēzes iela 3”, kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha (8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1569, izsoles sākumcena: EUR 26 000,- (3,15 EUR/m2);
  • “Muzeja iela 5”, kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha (4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576, izsoles sākumcena: EUR 14 000,- (3,28 EUR/m2).
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov.:
  - “Sintēzes iela 3”, kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha (8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1569 – EUR 26000,- (3,15 EUR/m2);
  - “Muzeja iela 5”, kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha (4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576 – EUR 14000,- (3,28 EUR/m2).
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Mežgarciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov.:
  - “Sintēzes iela 3”, kad. Nr. 8052 008 1604, 0,8265 ha (8265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1569 – EUR 26000,- (3,15 EUR/m2);
  - “Muzeja iela 5”, kad. Nr. 8052 008 1600, 0,4265 ha (4265 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576 – EUR 14000,- (3,28 EUR/m2).
  Gads
  2023
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov.
  - “Kadagas ceļš 17”, kad. Nr. 8044 005 0715, 0,3256 ha (3256 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0627 – EUR 42000,- (12,89 EUR/m2) – 2. izsole;
  - “Kadagas ceļš 19”, kad. Nr. 8044 005 0714, 0,7589 ha (7589 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626 – EUR 75000,- (9,88 EUR/m2) – 3. izsole.
  Gads
  2022
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Sintēzes ielā 3, Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā
  - Kadastra apzīmējums: 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā;
  - Kadastra Nr.8052 008 1604 – EUR 26000 (3,15 EUR/m²).
  Gads
  2022
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Mežgarciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads
  - Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 – EUR 14 100 (3,31 EUR/m²);
  - Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 – EUR 13 700 (3,28 EUR/m²).
  Gads
  2022
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies
  Kadagā, Ādažu pag., Ādažu nov.:
  - Kāpas iela 24, kad. Nr. 8044 005 0782, 0,3533 ha (3533 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0763 – EUR 35000,- (9,90 EUR/m2);
  - Ārputnu iela 8, kad. Nr. 8044 005 0789, 0,356 ha (3560 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0770 – EUR 28000,- (7,87 EUR/m2);
  - “Kadagas ceļš 19”, kad. Nr. 8044 005 0714, 0,7589 ha (7589 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0626 – EUR 75000,- (9,88 EUR/m2).
  Carnikavas pag., Ādažu nov.:
  - Pūpolu iela 5, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0840, 0,1902 ha (1902 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0840 – EUR 33000,- (17,35 EUR/m2);
  - Pūpolu iela 7, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0841, 0,2163 ha (2163 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0841 – EUR 37000,- (17,11 EUR/m2);
  - Pūpolu iela 9, Garupe, kad. Nr. 8052 006 0842, 0,2579 ha (2579 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 006 0842 – EUR 42000,- (16,29 EUR/m2);
  - Valteru iela 16, Siguļi, kad. Nr. 8052 003 0534, 0,1233 ha (1233 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 003 0719 – EUR 24500,- (19,87 EUR/m2);
  - “Jaunprieduļi”, kad. Nr. 8052 005 1263, 2,54 ha (25400 m2) platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1263 – EUR 78425,- (3,09 EUR/m2).
  Gads
  2022
  Tips
  Nekustamais īpašums
  Statuss
  Noslēdzies