Statuss:
Noslēdzies
  • Līdzfinansētājs:
ZM un LAD

 

Projekta kopsavilkums:

Projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” mērķis – paplašināt  auto stāvlaukumu un izbūvēt nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām.

Projekta ietvaros veikta  auto stāvlaukuma paplašināšana un izbūvēta nobrauktuve līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām, veikta teritorijas labiekārtošana un bērnu aktivitāšu laukuma izveide.
Projekta kopējās izmaksas – 242 819,60 EUR, t.sk.,

  • EJZF finansējums – 205 186,03 EUR;
  • pašvaldības finansējums 37 633,57  EUR.

Projekta īstenošanas laiks – no 2022.gada līdz 2023.gada oktobrim

Ādažu novada pašvaldība 2022. gada 16. augustā noslēgusi līgumu ar SIA “Baltex Group” par auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšanu un autoruzraudzību Lilastē. Kopējā līgumcena ir 21 622,00 EUR bez PVN.

Objekts pieņemts ekspluatācijā 2023. gada 2. oktobrī.