Statuss:
Noslēdzies
 • Līdzfinansētājs: Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisms (EUCF)
 • Īstenošanas laiks: 2022.-2023.
 • Kopējās izmaksas: 60 000 EUR
 • Projekta mērķis: Veicināt uz pāreju uz atjaunojamiem energo resursiem (AER) orientētu investīciju koncepciju pašvaldībā.

 

 • Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:
  • Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”, izvērtējot vairāku pasākumu, kas saistīti ar atjaunojamiem energoresursiem, ieviešanas iespējas visā Ādažu novadā.
  • Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkai Pirmā iela 42A, Ādažos.
  • Izstrādāta cita tehniskā dokumentācija, lai pašvaldība sekmīgāk virzītos uz AER plašāku lietošanu Ādažu novadā.

Balstoties uz TEP sniegtajiem ieteikumiem, pašvaldība noteica konkrētus mērķus, kā sekmīgāk virzīties uz plašāku AER lietošanu siltumapgādes sistēmā Ādažu novadā:

 1. centralizētajā siltumapgādes sistēmā (CSS) – izveidot CSS ar divām katlu mājām Carnikavas ciemā;
 2. pašvaldību ēku attīstībā veicināt šādus pasākumus:
  1. Ādažu vidusskolas, Gaujas iela 30, Ādaži, pieslēgšana CSS ar lokālo gāzes katlu vasaras slodzēm;
  2. Ādažu novada kultūras centra, Gaujas iela 33A, Ādaži, pieslēgšana CSS;
  3. biroju ēkas, Pirmā iela 42A, Ādaži, pieslēgšana CSS;
  4. biroju ēkas, Gaujas iela 16, Ādaži, pieslēgšana CSS.

 

European City Facility